HMI Droid manual in english    HMI Droid manual på svenska    HMI Droid manuale in italiano   
Get it on Google Play           Available at Amazon           Download on the App Store

OBS: För närvarande släpar uppdatering av de svenska sidorna efter. Vänligen använd den engelska sidan för mer aktuell information.

Versionshistorik för HMI Droid (Android/Fire OS)

1.7.8.93 (Beta-version coming soon)

All 16 and 32 bit variables can use even or odd byte addresses in the Siemens S7 Communication (ISO-on-TCP) protocol driver.

Support for Thai language.

New dialog for About.

1.7.8.92 (Beta-version 2019-02-06)

Bugfix for Siemens S7 Strings with maximum length > 127.

Bugfix for buttons not displaying the pressed state correctly on devices with Android version < 5.0.

1.7.8.91 (Production version 2019-02-05)

Bugfix for the 16 bit signed fixed decimal point format i the Numeric variable object.

Bugfix for displaying comments in the Change value/Enter value dialogues using non-Western character sets.

1.7.8.90 (Production version 2019-01-08)

The app can be used on Android TV devices.

The Material Theme is used on devices with Android 5.0 or higher.

Support for up to eight (8) simultaneous connections to PLCs or other devices in the same panel (page).

Note: This version requires at least Android 4.1 to install.

V1.7.5.79 ( 2017-12-05 )

Bug fixes in the Siemens S7 Communication (ISO-on-TCP) protocol driver.

V1.7.5.78 ( Beta-version 2017-11-17 )

The Import function only searches for files in the Download folder instead of in the entire External Storage. This change speeds up the Import function and reduces the risk of ANR (App Not Repsonding) errors.

Bugfixes for reading and writing 32-bit integer and floats in the Local variable area.

The address to the Control word with life bit can be read from System register R64515.

V1.7.5.77 ( 2017-06-20 )

Bugfixes.

V1.7.5.76 ( 2017-04-11 )

Range for changing Modbus Slave id at run time is extended to [1, 247].

The dialog Diagnostics/Communication displays the current Slave Id instead of the initial value.

V1.7.5.75 ( 2016-12-06 )

The LED-object can read boolean data from the Objects variable area.

V1.7.5.74 ( 2016-11-08 )

Support for writing STRING variables to the Memory variable area with the Siemens S7 (ISO-on-TCP) protocol driver.

The High and Low bytes of a Numeric variable object can be read using the Objects variable area.

Bugfixes.

V1.7.5.73 ( 2016-10-11 )

Address range for the Siemens S7 (ISO-on-TCP) protocol driver is extended to 4096 bytes for the Input, Output and Memory variable areas.

The dialog Diagnostics shows if Bluetooth SPP (Serial Port Profile) is selected or not.

Bugfixes.

V1.7.5.72 ( 2016-05-17 )

Det maximala antalet Modbus Holding och Input register att läsa i ett block kan ställas in mellan 1 och 125.

Bugfixar.

V1.7.5.71 ( 2016-05-10 )

Bugfix for navigation with Buttons and password feature enabled.

V1.7.5.70 ( Beta-version 2016-04-27 )

New variable area 'Objects' that makes it possible to link objects with each other.

V1.7.4.69 ( 2016-04-19 )

Bugfix for writing strings using Modbus with string length > 16 characters.

V1.7.4.68 ( 2016-04-09 )

Buggfix för att navigera till paneler med korta namn med hjälp av knappar eller länkar.

V1.7.4.67 ( 2016-04-07 )

Bug fix for displaying variable type of formats 'ASCII' and 'As Text' in the Change Value dialog for Numeric variables.

V1.7.4.66 ( Beta-version 2016-04-03 )

Bugfix for document info and character set.

V1.7.4.65 ( Beta-version 2016-03-29 )

Bugfix for activation of Bluetooth.

V1.7.4.64 ( Beta-version 2016-03-27 )

Bugfix for textsize on Image button.

V1.7.4.63 ( Beta-version 2016-03-24 )

Bugfixes.

V1.7.4 ( Beta-version 2016-03-15 )

Image buttons.
Formatting of floating point and hex numbers.
Variable area for constants.
Password fields.
Document information in panel files.
Time stamp in panel files.
Settings for Siemens S7 Rack and Slot in panel files.
Hyperlinks.

V1.7.3.61 ( 2016-02-16 )

Buggfix för animerade knappobjektet med bakgrundsfärg och funktionen Invertera aktiverad.

V1.7.3 ( 2016-02-04 )

Adressområdet är utökat till 64512 Holding-register och 65536 Input-register för Modbus-protokollen.

V1.7.2.59 ( 2016-02-01 )

Bugfixes.

V1.7.2 ( Beta 2016-01-19 )

Rack and slot can be changed in the settings for controller for connecting to Siemens S7-1200 and S7-1500.
Modbus Slave Id is mapped on the system registers.
Sliders will modify the value directly in the local and system variable areas.
Last Modbus FC for read and write operations is mapped on system registers.
Poll interval can be set for the COMLI protocol and is mapped on system registers.
Write feature for null-terminated strings in the Modbus protocol drivers.
Response timeout in ms for the Modbus and COMLI protocol drivers can be set in the Android device.
New language: Portuguese.

V1.7.1.57 ( 2015-12-15 )

Buggfixar i Siemens S7 ISO-on-TCP protokolldrivrutin för att skriva till area I, M och Q.

V1.7.1 ( 2015-10-13 )

Nytt format, TIME_OF_DAY för numeriska variabler.
Bugfix för LED med bitadresser högre än R2047:15 (32767).

V1.7.0.54 ( 2015-09-08 )

Bugfixar för Siemens S7 Communication (ISO on TCP).

V1.7 ( 2015-09-05 )

Nytt protokoll: Siemens S7 Communication (ISO on TCP).

V1.6.4 ( 2015-06-09 )

LED-objekt kan visas som rektanglar och i valfri storlek, t.ex. för Andon-system.
Bakgrundsfärg för paneler (sidor) kan väljas i dialogen för bakgrund.

V1.6.3.51 ( 2015-06-02 )

Bugfix för pollintervall i Modbus RTU protokoll.

V1.6.3.50 ( 2015-05-26 )

Stöd för att läsa analoga ingångsregister (FC04) med Modbus/TCP class 1 och Modbus RTU class 1.
Systemflaggor för diagnos av kommunikation.

V1.6.2.49 ( 2015-04-14 )

Stöd för helskärmsläge genom att dölja Action Bar och statusraden.

V1.6.1.48 ( 2015-03-02 )

Adressområde utökat till 20 000 register då Modbus används.

V1.6.0.47 ( 2015-02-24 )

Valbar ordning på hög- och lågord för 32-bitarsvariabler i Modbus-protokollen.
Minsta tid mellan två pollningar kan ändras för att spara batteri och nätverkstrafik. Tiden kan även styras t.ex. med en Slider kopplat till systemregister R64516.
Stöd för läsning av (null terminerade) strängar med Modbus.
Driver för Siemens Fetch/Write-protokollet kan komma åt minne, in- och utgångar.
Korrigeringar i driver för Siemens Fetch/Write-protokoll för byte/ord-adressering i datablock.
Driver för Siemens Fetch/Write-protokollet kan skriva varibler av typ STRING i datablock.

V1.5.0.46 ( 2015-01-13 )

Nytt objekt radioknapp för visning och modifiering av numeriska variabler av heltalstyp.
Stöd för grekiska, turkiska, baltiska, centraleuropeiska, östeuropeiska, kyrilliska, japanska (Shift JIS), kinesiska (GB2312, BIG5) och koreanska teckenuppsättningar.
Ny funktion som visar information om den aktuella panel-filen.

V1.4.0.45 ( 2014-12-09 )

Nytt kommunikationsprotokoll Modbus RTU class 1.
Nytt objekt checkbox för visning och modifiering av logiska variabler.
Möjlighet till automatisk återgång till startpanelen efter en tids inaktivitet.
Slavidentitet visas i diagnostikdialog.

V1.3.0.44 ( 2014-11-04 )

Nytt objekt Linjegraf som kan visa värdet av flera numeriska variabler i följd som en kurva.
Nytt objekt Stapelindikator som visar värdet en numerisk variabel som en stapel.
Ny variabelarea (System) för systemvariabler och (Local) för lokala variabler i appen.
Status för digitala signaler som visas med lysdioder och animerade knappar kan inverteras.
Problem med uppdatering av objektet som visar tid åtgärdat.
Dialog för diagnostik visar om val för 32-bitars register är aktivt eller inte.
Kommunikationsparameter för 32-bitars register kan anges per panel.

V1.2.0.43 ( 2014-09-08 )

Slider Bars för att ändra värde på numeriska variabler.
Justeringar av översättningar för nya inställningar i V1.1.0.42.

V1.1.0.42 ( 2014-08-19 )

Förbättrat stöd för läsning av register i xLogics PLC:er genom val i inställningar för controller om register (med adress lägre än 512) har 32 eller 16 bitars längd.

V1.0.0.41 ( 2014-08-12 )

Åtgärdat problem med att app kraschar vid start om Slavidentitet under Inställningar inte har ett giltigt värde.

V1.0.0.40 ( 2014-07-24 )

Nytt språk: Franska.

V1.0.0.39 ( 2014-07-15 )

Åtgärdad problem som kunde göra så att appen kraschade vid start t.ex om SD-kort som användes för att lagra paneler inte var anslutet.

V1.0.0.38 ( 2014-07-07 )

Nytt språk: Tyska.

V1.0.0.37 ( 2014-06-27 )

HMI Droid ska gå att installera även på enheter utan Bluetooth.

V1.0.0.36 ( 2014-06-25 )

Nytt format för variabler som kan visa innehåll i Siemens Step 7 datatyp STRING när Fetch/Write-protokollet används.

V1.0.0.35 ( 2014-06-23 )

Nytt språk: Spanska.

V1.0.0.34 ( 2014-06-18 )

Nytt språk: Danska.

V1.0.0.33 ( 2014-06-17 )

Nytt språk: Norska.

V1.0.0.32 ( 2014-06-02 )

Nytt språk: Italienska.

V1.0.0.31 ( 2014-05-19 )

Möjlighet att stänga av "swipe" för bläddring mellan olika paneler om man enbart vill kunna navigera med knappar.

V1.0.0.30 ( 2014-05-01 )

Automatisk skalning så att t.ex. paneler gjorda för telefoner skalas upp så att de fyller ut arbetsytan på surfplattor.
Åtgärdat problem med att variabelbeteckning inte visades korrekt i inmatningsdialoger för variabelarea register vid protokoll Siemens Fetch/Write.

V1.0.0.29 ( 2014-04-25 )

Problem med att variabler där variabelarea angetts som datablock inte alltid pollades vid Siemens Fetch/Write-protokollet åtgärdat.
Problem med skrivning av logiska variabler vid Siemens Fetch/Write-protokollet åtgärdat.
Problem med att texter kunde trunkeras vid variabelformatet "som text" åtgärdat.
Problem med att variabelformatet ASCII inte fungerade korrekt åtgärdat.

V1.0.0.28 ( 2014-04-21 )

Problem med pollning av utgångar vid Modbus/TCP class 1 åtgärdat.

V1.0.0.26 ( 2014-03-31 )

Nytt protokoll, SattBus COMLI.
Nytt protokoll, Modbus/TCP class 1 ( FC 01, FC 02, FC 05 ).
Lamptryckknappar kan ha bakgrundsfärg.

V1.0.0.25 ( 2014-03-18 )

Problem med svenska tecken i filnamn för bakgrundsbilder åtgärdat.

V1.0.0.24 ( 2014-03-05 )

Nya händelser för knappar ( Set och Reset av minne ).
Problem som kunde ge krasch om man roterade med släckt skärm åtgärdat.
Nytt menyval för diagnostik som visar kommunikationsparametrar ( ej för skyddad panel ).
Fler systemregister som visar max-tid för pollcykel och överföring.

V1.0.0.23 ( 2014-02-21 )

Byte-ordning ändrad till "big-endian" för Siemens Fetch/Write protokollet.
Felmeddlande kompletterat om panel saknas vid navigering med knapp.
Översättningar av texter för bl.a. lösenord kompletterade.

V1.0.0.22 ( 2014-02-12 )

Import av bild- och textfiler förutom paneler.
Meddelande om man anger felaktigt lösenord för att byta panel eller gå in in inställningar.
Krasch som kunde ske vid start om man höll telefonen åt "fel" håll åtgärdat.
Uppdatering pga nya funktioner i HMI Droid panel designer V6.0.0.7.

V1.0.0.21 ( 2014-02-12 )

Lägsta Android-version ändrad till 3.2 igen.

V1.0.0.20 ( 2014-02-11 )

Åtgärdat problem vid uppkoppling mot controller.

V1.0.0.19 ( 2014-02-10 )

Lägsta Android-version ändrad från 3.2 till 2.3.3.

V1.0.0.18 ( 2014-02-07 )

Förbättrad hantering av 'svajigt nät' som tidigare kunde leda till att app kraschade eller att kommunikationen upphörde.

V1.0.0.17 ( 2014-02-02 )

Förbättrad funktion på bakgrundsbilder och bildobjekt.

V1.0.0.16 ( 2014-01-30 )

Funktionen PHYS kan använda registervärde i tvåkomplementsformat dvs värde mellan -32768 och +32767.

V1.0.0.14 ( 2014-01-30 )

Paneler kan centreras på arbetsytan med valet Centrera under inställningar.
Förbättrad funktion vid skrivning av bitar via Modbus/TCP.
Det går att ha lösenord vid byte av panel via knapp.
Bug fixad som påverkade blink på lysdioder.

V1.0.0.13 ( 2014-01-26 )

Åtgärdat problem med uppdatering av variabler som kunde uppstå vid snabb bläddring mellan flera olika controllers.

V1.0.0.12 ( 2014-01-13 )

Snabbare uppdatering av skärm när man byter till en panel som ska koppla upp mot en annan controller.

V1.0.0.11 ( 2014-01-12 )

Ändrad timeout-tid vid anlutning över Wi-Fi / mobilt internet.

V1.0.0.10 ( 2014-01-11 )

Snabbare växling mellan paneler som ska koppla upp mot olika controllers.

V1.0.0.9 ( 2014-01-09 )

Uppdatering pga nya funktioner i HMI Droid panel designer V6.0.0.3.

Alla inställningar för anslutning och controller utom Behåll anslutning kan överridas med inställningar som anges per panel i HMI Droid panel designer.

V1.0.0.8 ( 2014-01-06 )

Uppdatering pga nya funktioner i HMI Droid panel designer V6.0.0.2.

V1.0.0.7 ( 2014-01-05 )

Möjlighet att välja om uppkoppling ska behållas eller inte när app inte längre syns på skärmen t.ex. för att man trycker på 'Home'.

V1.0.0.6 ( 2014-01-04 )

Åtgärdat problem med att app ibland inte stängde ner på rätt sätt.

V1.0.0.5 ( 2014-01-03 )

Möjlighet att välja vad som ska visas i dialog för ändring av variabel.
Möjlighet att skydda inställningar med lösenord.
Åtgärdat problem med visning av enhet vid format PHYS.

Versionshistorik för Odrid HMI (iOS)

1.3.9 (Production version 2019-02-12)

Bug fix for reading the high and low bytes of the current value from Numeric variable objects with hexadecimal or fixed decimal point format.

1.3.8 (Production version 2019-01-23)

Some texts changed in the menu and in the Page information and About dialogues.

1.3.7 (Beta-version 2019-01-14)

Bugfix for the Input field, Slider, Line graph, Checkbox and Radio button Objects only working with Channel 0.

1.3.6 (Beta-version 2019-01-11)

Bugfix for missing OK button in the Enter value dialog for the Input field object in Odrid HMI 1.3.1 to 1.3.5.

The About dialog displays the number of panels (pages).

V1.0.26 ( Coming soon )

Improvements for using Chinese and Japanese character sets. Some Windows fonts in the development tool are mapped to fonts in the iOS device.

Please contact info@idea-teknik.com to apply to become a beta tester.

V1.0.25 ( 2017-11-16 )

Bug fixes for the Return to start panel (page) at inactivity function and for disabling the Delete panel (page) command in the settings.

V1.0.24 ( 2017-11-07 )

Bug fixes for range error when entering 16 bit unsigned integers.

V1.0.23 ( 2017-10-31 )

Bugfixes for panel (page) background color and text color for Date and Time objects.

V1.0.22 ( Beta-version 2017-10-18 )

Experimental support for Chinese character sets.

Note: Use the "Typeface name..." command available in version 6.7.5.52 or later in the development tool HMI Droid Studio to specify fonts like "Heiti SC" for scalable Chinese character sets.

Please contact info@idea-teknik.com to apply to become a beta tester.

V1.0.21 ( Beta-version 2017-10-17 )

Bug fixes.

V1.0.20 ( Beta-version 2017-09-30 )

Navigation between different panels (pages) using swipe gestures can be disabled in the settings.

Removal of panels (panels) using the Delete command in the menu can be disabled in the settings.

The dialog Diagnostics/Communication displays the current Slave Id instead of the initial value.

A display theme with dark Navigation Bar can be selected.

Bug fixes.

Please contact info@idea-teknik.com to apply to become a beta tester.

V1.0.18 ( 2017-08-29 )

Bug fixes for landscape orientation and reading/writing of 32 bit integers and floats in the local variable area.

Please contact info@idea-teknik.com to apply to become a beta tester.

V1.0.17 ( 2017-07-04 )

Stöd för iTunes file sharing.

V1.0.16 ( 2017-04-06 )

Bugfixar i protokolldrivern för Siemens S7 Communication (ISO-on-TCP).

V1.0.14 ( Beta-version 2017-03-21 )

Bugfixar i protokolldrivern för Siemens S7 Communication (ISO-on-TCP).

V1.0.13 ( Beta-version 2017-03-14 )

Bugfix för problem på vissa iOS-enheter om man väljer ett protokoll och en port som inte stämmer överrens.

V1.0.12 ( Beta-version 2017-03-09 )

Range for changing Modbus Slave id at run time extended to [1, 247].

V1.0.11 ( 2017-03-02 )

New protocol: Siemens S7 Communication (ISO-on-TCP).

V1.0.10 ( 2016-12-13 )

The LED-object can read boolean data from the Objects variable area.

V1.0.9 ( 2016-11-08 )

The High and Low bytes of a Numeric variable object can be read using the Objects variable area.

V1.0.8 ( 2016-09-13 )

Bugfixes.

Limited support for ISSC BLE-devices.

V1.0.6 ( 2016-06-07 )

Bugfixar.

V1.0.5 ( 2016-05-17 )

Det maximala antalet Modbus Holding och Input register att läsa i ett block kan ställas in mellan 1 och 125.

Bugfixar.

V1.0.4 ( 2016-05-04 )

New variable area 'Objects' that makes it possible to link objects to each other.

Bugfix for the Date and Time objects.

V1.0.3 ( 2016-04-14 )

Image buttons.
Formatting of floating point and hexadecimal numbers.
Variable area for constants.
Password fields.
Document information in panel files.
Timestamp in panel files.
Hyperlinks.
Bugfixes.

V1.0.2 ( 2016-02-20 )

Bugfixar.

V1.0.1 ( 2016-02-10 )

Bugfixar.

V1.0.0 ( 2015-12-17 )

First release of Odrid HMI for iOS.
Implemented protocols: Modbus/TCP Class 0 and 1, Modbus RTU Class 1.
Connection types: Wi-Fi (TCP/IP).
Scaling of panels (pages): No.
Centering of panels (pages): No.

IDEA-Teknik
Långelanda-Stala 764
SE-472 93 SVANESUND
SWEDEN
                  Telefonnummer

                  e-mail
e-mail adress

Tillbaka till början