HMI Droid manual in English    HMI Droid manual på svenska    HMI Droid manuale in italiano   
Get it on Google Play           Available at Amazon           Download on the App Store

OBS: För närvarande släpar uppdatering av de svenska sidorna efter. Vänligen använd den engelska sidan för mer aktuell information.

Innehåll

HMI Droid (Odrid HMI) - Appen
HMI Droid Studio - Utvecklingsverktyget
Appendix


Arbetsyta

När man ska skapa nya paneler måste man först bestämma hur stor arbetsytan ska vara. Använd funktionen Arbetsyta i menyn i HMI Droid för att ta reda på hur stor arbetsytan på målenheten är.

HMI Droid - Arbetsyta      Odrid HMI - Arbetsyta

Arbetsytan är något mindre än hela skärmen eftersom programmets Action bar tar upp en del yta. Dessutom kommer enhetens System bars att använda en del utrymme vid toppen och/eller botten av skärmen. På en 10.1 tums surfplatta kan arbetsytan därför vara t.ex. 1280 x 696 dp i landscape och på en telefon kan arbetsytan vara t.ex. 320 x 496 i portrait.

( Från V1.6.2 finns stöd för att dölja Action Bar och System Bar vilket ger större arbetsytor. )

Innan det finns några paneler i telefonen/surfplattan har arbetsytan inte någon given orientering. Man kan därför ta reda på storleken för arbetsytan i både portrait och landscape.

Orientering styrs av hur man anger bredd och höjd och är alltid låst till antingen portrait eller landscape. Om man anger det större måttet som bredd blir orienteringen landscape. Om man istället anger det större måttet som höjd blir orienteringen portrait.

HMI android surfplatta

Exempel på storlekar på arbetsytor

Typ      Fabrikat/modell      Skärm      Landscape      Portrait     
Mediaspelare      MiniX Neo X5      1280 x 720 px      1280 x 664 dp      720 x 1224 dp     
11.6" Chromebook      Acer R11 (fullscreen)      1366 x 768 px      1366 x 633 dp      N/A     
11.6" Chromebook      Acer R11 (window mode)      1366 x 768 px      960 x 512 dp      600 x 633 dp     
10" tablet      Samsung GT-P7500      1280 x 800 px      1280 x 696 dp      800 x 1176 dp     
10" tablet      iPad      1024 x 768 px      1024 x 704 dp      768 x 960 dp     
8" tablet      Samsung Galaxy Tab Active      1280 x 800 px      961 x 519 dp      600 x 879 dp     
7" tablet      Samsung SM-T211      600 x 1024 px      1024 x 519 dp      600 x 943 dp     
5" telefon      Sony Ericsson XPERIA LT18i      480 x 854 px      569 x 246 dp      320 x 496 dp     
5" telefon      LG Nexus 5      1080 x 1920 px      598 x 295 dp      360 x 519 dp     
5" telefon      Sony Z2      1080 x 1920 px      640 x 319 dp      360 x 519 dp     
5" telefon      iPhone 5      640 x 1136 px      568 x 256 dp      320 x 504 dp     
4" telefon      Smart-Ex® 01      480 x 800 px      696 x 246 dp      320 x 800 dp     
3.5" telefon      iPhone 4      640 x 960 px      480 x 256 dp      320 x 416 dp     


Konfigurera HMI Droid

Använd kommandot Inställningar i menyn för att konfigurera HMI Droid. Det som behöver ställas in är sådant som vilken typ av länk man ska använda, IP- eller MAC-adress, eventuell TCP-port och kommunikationsprotokoll.

Inställningarna är uppdelade i följande kategorier.

Inställningar för anslutning

HMI Droid anslutning Välj länk för anslutning. Möjliga val är Bluetooth, Wi-Fi och Ethernet UDP. (Wi-Fi Direkt kommer att införas senare.)

IP-adress. Ange controllerns ip-adress eller värdnamn vid Wi-Fi eller mobilt internet.

Port. Ange controllerns portnummer vid TCP/IP eller UDP över Wi-Fi.

MAC-adress. Ange controllerns MAC-adress vid Bluetooth. Den hexadecimala MAC-adressen måste skrivas med stora bokstäver. Bytes måste separeras med ett kolon.

Använd SPP. Kryssas i om SPP (Serial Port Profile) ska användas vid Bluetooth.

Behåll anslutning. Välj detta alternativ om anslutningen ska förbli uppkopplad även när HMI Droid inte syns på skärmen.

Inställningar för controller

HMI Droid controller Välj protokoll. Alternativ är COMLI, Modbus/TCP, Modbus/TCP class 1, Modbus RTU class 1, SattBus COMLI, Siemens Fetch/Write och Simens S7 Communication (ISO on TCP).

Slavidentitet anges mellan 1 och 247 för COMLI, Modbus/TCP och Modbus RTU.

Default-datablock anger vilket datablock som ska användas för Siemens Fetch/Write eller Simens S7 Communication (ISO on TCP) om datablock inte anges per objekt.

Life bit. Aktivera life bit om controllern ska övervaka att kommunikation mellan HMI Droid och controller fungerar.

Adress för kontrollord anges som oktal bitadress till 16-bitars kontrollord.

32-bitars register ska väljas om HMI Droid används med RievTech/xLogic PLC:er.

Välj Word Swap för controllers som använder "omvänd" ordning på orden för 32 bitars variabler för Modbus protokollet.

Poll interval is the minimum time between two polls and can be set to save battery and network traffic.

Response timeout in ms. Used by the Modbus protocols. Default value is 3000.

Rack for Siemens S7 controllers. Default value is 0.

Slot for Siemens S7 controllers. Default value is 2.

Modbus max block size is the maximum number of Modbus registers that will be read using one request message. Default value is 55.


Inställningar för visning

Centrera. Kryssa i för att centrera panelen på arbetsytan. Detta kan användas om man vill använda en panel som är gjord för bredden 320 dp på en telefon med en arbetsyta med en något större bredd, t.ex. 360 dp.

Skala. Kryssa i för att skala panelen så att den anpassas till arbetsytan. Detta kan användas om man vill använda en panel som är gjord för bredden 320 dp på en telefon med och köra denna på en surfplattan eller tvärtom.

Centrera och skala kan användas tillsammans eller var för sej.

Ändring av dessa inställningar syns inte förän man antingen startar om HMI Droid eller bläddrar flera sidor.

Om skalning och/eller centrering används måste enheten hållas åt "rätt håll" när appen startas för att att det ska fungera på rätt sätt.

Helskärm ( Från version 1.6.2 ) Gör arbetsytan större genom att dölja både statusraden och Action Bar. Om enheten inte har en menyknapp kan menyn öppnas genom att trycka på ett tomt område i panelen under två sekunder.

Dölj Action Bar ( Från version 1.6.2 ) Gör arbetsytan större genom att dölja bara Action Bar. Om enheten inte har en menyknapp kan menyn öppnas genom att trycka på ett tomt område i panelen under två sekunder.

Appen måste startas om efter ändring av Helskärm eller Dölj Action Bar om skalning eller centrera används.


Inställningar för säkerhet

Det går att skydda inställningarna mot oavsiktlig eller obehörig ändring genom att kräva att ett lösenord ska anges för att komma åt dem.


Inställningar för tillgänglighet

Det går att stänga av bläddring mellan olika paneler med "swipe" om man enbart vill kunna navigera genom att trycka på knappar.


Om

Visar versionsinformation.

Om HMI Droid


Kommunikationsdiagnostik

Kommandot Diagnostik visar de aktuella och viktigaste kommunikationsparametrarna i en dialogruta.

NOTE: In the iOS version, the dialog displays the initial value of Slave Id for the current panel and is not affected when writing to system variable System.R64518 to change the value.

HMI Droid Modbus/TCP HMI Droid Communication Diagnotics      HMI Droid
The example panel in the screenshots above is available for download.

172 mb tcp 360.led

Download the file and open it in HMI Droid Studio.
Modify the IP-address in the communication parameters settings to match your PLC/controller.
Use the Test run feature or transfer the file to the Android-device.
This panel (page) is 360 dp wide. On some devices the panel scaling feature therefore must be enabled to fit the workspace.


Panel information

The command Panel information shows different properties for the current panel file.

Stamp refers to the date and time when the panel file was last saved in HMI Droid Studio. The stamp information is available in panel files edited with HMI Droid Studio V6.7.4 and later.

HMI Droid Panel Information          Odrid HMI Panel Information

Windows-version

Windows-versionen av HMI Droid, som för närvarande är i alpha-tillstånd, kan laddas ner gratis av användare som har köpt Android eller iOS-versionen av appen. Vänligen kontakta oss för mer info.

HMI Droid for Windows

Prerequisites and limitations:
 • All panels (page) files, images and text lists must be stored in the folder "C:\Users\Public\Documents\HMI Droid\".
 • All settings for communication must be stored in the panels (pages).
 • Navigation between panels (pages) can only be done with Buttons or Links.
 • Images does not support transparency.


Skapa och redigera paneler

De paneler (sidor) som ska användas i HMI Droid skapas och redigeras med programmet HMI Droid Studio. Detta program körs på Windows-PC och varje panel (sida) sparas som en egen fil. Denna fil överförs sedan till mappen /Android/Data/se.ideautomation.hmidroid/files. Mappen skapas automatiskt första gången man kör HMI Droid.

Eventuella bilder samt textfiler som används för att visa en variabel som en text ska också placeras i denna mapp.

Eftersom det inte alltid finns någon filutforskare i en Android-telefon innehåller HMI Droid kommandot Importera som kan användas för att kopiera in filerna till rätt mapp. När man importerar kan man välja mellan panel, bild och texter.

På IOS-enheter använder man funktionen "Öppna i ..." eller "Kopiera till ..." för att överföra filerna till mappen /Documents.

OBS: Version 1.0.17 av Odrid HMI har stöd för iTunes file sharing som kan användas för att överföra filerna till iOS-enheten.


Ladda hem HMI Droid Studio

Ladda hem HMI Droid Studio. Programmet behöver inte installeras utan kan köras direkt efter att man packat upp zip-filen. Det är i princip samma program som används för att bygga upp paneler till HMI programmet LEDpanel för Windows.Använda HMI Droid Studio

När man startar HMI Droid Studio visas en ny tom panel. Använd kommandot Panelstorlek i Formatmenyn för att göra panelen lika stor som arbetsytan på målenheten. Om storleken på panelen inte stämmer med arbetsytan, kommer panelen antingen att beskäras eller inte fylla hela arbetsytan när den visas på målenheten om inte skalning är aktiverad.

Spara den första panelen som start.led vilket är den panel som ska visas när man startar HMI Droid.

HMI Droid Studio

Om man kommer att ha många paneler kan det vara lämpligt att lägga in några knappar för navigation, framför allt i den första panelen, så att man slipper att bläddra så långt.


Namnge paneler

Den panel som visas när HMI Droid startas heter start.led. Övriga paneler kan i princip heta vad som helst men filnamnet bör bestå av små tecken och filändelsen ska vara .led. Namnet måste givetvis vara ett giltigt filnamn i både Windows och Android för att det ska kunna användas. Om man ska kunna navigera från en panel till en annan genom att använda knappar måste man tills vidare hålla sej till max åtta tecken i namnet på den panel man ska navigera till. Detta är ett arv från LEDpanel och Windows 3.1 och kommer att ändras länge fram.

När man sparar en panel skapas det en backup av den gamla filen med samma namn men med .~le som filändelse.

I HMI Droid visas panelen start längst till vänster och alla övriga paneler sorterade i bokstavsordning till höger om denna. Om det visas " >>" efter panelnamnet i appens action bar betyder det att man kan bläddra åt höger. Om det inte visas " >>" är man på sista panelen.

HMI android        hmi iOS iPhone iPadBakgrund

Filnamn för bakgrundsbild får inte innehålla en sökväg.

Store the image files that will be used in the same directory on the PC as the panel files. Always save the panel on the PC in this directory before selecting an image filename. This will make HMI Droid Studio to automatically remove the path from the image filename.

Från och med version 1.6.4, kan bakgrundsfärgen på panelen (sidan) väljas. Färgvärdet är RGB, men i omvänd ordning. Ange FFFFFF för vitt.

HMI Droid Studio - Background dialog box

NOTE: See FAQ for decription of how to transfer an image to an iOS-device.


Panelegenskaper

I dialogen för panelegenskaper kan man ange om återgång ska ske till startpanelen efter en viss tid av inaktivitet.

Dialog panelegenskaper HMI Droid


Grid

Griden är ett mönster av prickar som täcker panelen (sidan) i utvecklingsverktyget. Objekt kan låsas till griden när de flyttas eller storleksändras.

The settings for x and y are also used to control the number of pixels (dp) that the objects move if you hold down the Shift key when moving selected objects with the cursor keys.

The choosen color for the grid will be used for the object handles too.

HMI Droid Studio - Grid


Objekt

Paneler i HMI Droid byggs upp med ett antal olika typer av objekt. En panel kan också innehålla en bakgrundsbild.

Objekten bör helst inte överlappa varandra, det går t.ex. inte att placera en lysdiod ovanpå en knapp.


Lysdiod (LED)

Lysdioder kan användas för att visa status för logiska variabler. Variablerna hämtas automatiskt från vald variabelarea i controllern/PLC:n.

Bitadressen för variablerna kan anges på olika sätt beroende på vilket kommunikationsprotokoll som används. Vid COMLI anges adressen oktalt. För att passa ihop med t.ex. Siemens-system kan man också att ange adressen med formatet "bytenummer punkt bit" t.ex. DBnn.DBX12.3 eller med "registernummer kolon bit" för system som använder Modbus/TCP eller Modbus RTU. Val av adressformat sker med kommando i formatmenyn.

Lysdioderna finns i två storlekar, dels 12x12 dp och dels 16x16 dp.

HMI Droid Studio hmi android hmi ios


Egenskap Beskrivning
Variabelarea Den variabelarea som lysdioden hämtar variabler från.
Datablocknummer Det datablock mellan 1 och 255 som lysdioden ska läsa från då man använder Siemens Fetch/Write protokollet.
Animering Hur lysdioden ska fungera. Om angiven variabel för en viss färg är sann kommer dioden att lysa med den färgen. Om flera villkor är uppfyllda "vinner" det med högst prioritet.
Bitadress Bitadress för en variabel i valt adressformat.
Invertera Inverterar uttrycket så att dioden lyser om variabeln är låg (falsk).
Prioritet Prioritetsordning för färger om flera variabler används.
Adressformat Visar det adressformat som man valt att använda. Det måste stämma överens med den typ av controller som man ska ansluta till.
Visa som rektangel Visar LED som rektangulär istället för rund.
Använd valfri storlek Visar en LED i valfri storlek t.ex. för Andon-system med krav på läsbarhet på långt håll.
Dölj (Ej implementerat f.n.)
Kommentar Här kan man skriva en kommentar.


Text

Texter används vanligtvis tillsammans med lysdioder, variabler, inmatningsfält, sliders, stapelindikatorer eller linjediagram.

HMI Droid Studio - text objects example HMI Android Droid text objects labels HMI Droid för iOS - text objects labels
Egenskap Beskrivning
Text Den fasta text som ska visas (max. en rad)
Placering Välj mellan vänster, center och höger. Texten bibehåller sin placering om längd eller teckensnitt ändras.
Anpassa bredd och höjd Textobjektets storlek anpassas automatiskt till textens längd och valt teckensnitt.
Dölj (Ej implementerat f.n.)
Länk Namn på panel (sida) utan extension eller web-adress som öppnas då man klickar på texten. En web-adress måste inledas med http:// eller http:// t.ex. http://www.ideautomation.se och kommer att öppnas i web-läsaren. Länkar visas med blå understruken text.

Länk-funktionen är tillgänglig i HMI Droid V1.7.4 och senare.Knapp

Knappar kan användas för att påverka digitala och numeriska signaler samt för att navigera mellan olika paneler.

För att en knapp ska fungera bra på en telefon eller surfplatta får den inte vara för liten utan bör vara minst 48 x 48 dp stor inklusive eventuella mellanrum. 48 dp motsvarar ungefär 10 knappar på höjden i portrait på en telefon med 5 tums skärm.

HMI Droid Studio - Button dialog hmi android droid ios buttons phone smartphone hmi android droid ios buttons phone smartphone
Egenskap Beskrivning
Text Text som ska visas på knappen.
Flerradig text Texten ska visas på flera rader.
Variabelarea Variabelarea i controllern som används då knappen påverkar variabler samt för eventuell animering av knappen.
Datablocknummer Ange nummer på det datablock som ska användas om variabelarean är datablock.
Händelse Vad som ska hända då man trycker på knappen. Välj bland följande händelser.

Byt panel Navigera till en annan panel (sida).
Nollställ SR flagga Nollställ en boolesk variabel.
Sätt register Skriv ett konstant värde till en 16-bitars heltalsvariabel.
Sätt flagga Sätt en boolesk variabel vid tryck, nollställ variabeln vid släpp.
Sätt SR flagga Sätt en boolesk variabel.
Toggla flagga Toggla (växla status för) en boolesk variabel.
Open options menu         To be used in fullscreen mode. Available in version 1.7.6 

Övriga händelser har f.n. ingen funktion i HMI Droid.
Välj... Välj filnamn vid händelsen "byt panel".
Lamptryckknapp Kryssa i om knappen ska vara en lamptryckknapp d.v.s. om knapp ska "lysa" då vald digital signal för animering är sann.
Animering Öppna underdialog för att konfigurera animering
Funktionstangent Ange om knappen ska kunna aktiveras med en funktionstangent. Inte tillämpligt på HMI Droid.
Password Ange eventuellt lösenord för händelse "Byt panel". Om en panel innehåller knappar för navigering som är skyddade med ett lösenord går det inte att navigera bort från denna panel genom att bläddra.
Dölj Dölj knappen. (Ej implementerat f.n.)
Kommentar Här kan man skriva en kommentar.


Bit addresses for boolean variables can be entered in different ways. Use the address format command in the Format menu to choose the correct format.


Animering av lamptryckknapp

En knapp kan animeras så att den efterliknar en lamptryckknapp och lyser med en viss färg då ett villkor är sant.

HMI Droid Studio - Dialog animering knapp

Egenskap Beskrivning
Färg Den färg som knappen ska visa när villkoret är uppfyllt.
Flagga/Bitadress Adress till logisk variabel. Som variabelarea och datablocknummer används samma val som för knappen.
Invertera Inverterar signalen så att knappen lyser om signalen är låg.
Bakgrundsfärg Färg som knappen ska visa om uttrycket inte är uppfyllt.

More colors will be added in the next major release of HMI Droid Studio.


Image button setup

HMi Droid Stuido - Image Button Setup HMI Droid Image Button HMI Droid Image Button


Select the files to be used for displaying the Normal and Pressed state of the button.

Files must be stored in the same directory as the panel-file.

The images will be scaled to fit the button.

This feature is available in HMI Droid 1.7.4 or later.

The example panel in the screenshots above is available for download.

174 img btn.led
blue_round_81_81_normal.png
blue_round_81_81_pressed.png

Download the files and open the *.led file in HMI Droid Studio.
Modify the IP-address in the communication parameters settings to match your PLC/controller.
Use the Test run feature or transfer the files to the Android or iOS-device.Numerisk variabel

Numeriska variabler hämtas från vald variabelarea och visas på det sätt man anger i objektets konfigurationsdialog.

Om man kryssar i rutan "Tillåt ändring" kan man ändra värdet online. Tryck på variabeln drygt en halv sekund för att öppna en dialog där det nya värdet skrivs in.

För att det ska vara någorlunda enkelt att trycka på en variabel får inte objektet vara för litet utan bör vara minst 48 dp högt. Storleken styrs av fonten och en textstorlek på minst 20 rekommenderas.

HMI Droid Studio - Variabel dialog      HMI android variabler

Egenskap Beskrivning
Variabelarea Variabelarea att läsa från.
Datablocknummer Ange nummer på datablocket om vald variabelarea är datablock.
Address Adress till variabeln. Adress anges normalt decimalt. I vissa controllers, t.ex. Siemens S7 så, använder man byte-adressering.
Dubbelregister Anger att variabeln är en 32-bitars variabel istället för 16-bitars.
Format (visa) Styr hur variabeln ska visas.
 • Utan tecken
 • Med tecken
 • Hexadecimalt
 • Flyttal (endast dubbelregister/dubbelord)
 • Använd PHYS
 • ASCII
 • Som text (Heltal utan tecken översatt till text med hjälp av enkel textlista.)
 • STRING (För Modbus, Siemens Fetch/Write och Siemens S7 (ISO-on-TCP) protokollen. Vid S7 är max-längd i första byten, aktuell längd i andra byten. Sedan följer de tecken som utgör strängen. Vid Modbus används null-terminerade strängar som är read-only.)
 • TIME_OF_DAY
Källa Namn på textfil som innehåller värden och de texter som ska visas för respektive värde vid formatet som text. Varje rad inleds med ett decimalt värde följt av ett blanktecken och därefter själva texten. Textfilen ska vara en vanlig textfil som man skapar med t.ex. 'Anteckningar' ( notepad.exe ).
Default Text som ska visas om det inte finns någon text angiven för ett visst värde.
Maxlängd Maxlängd på strängen mellan 1 och 254 vid format STRING. Måste vara samma som i controllern.
Tillåt ändring Möjliggör att variabeln ändras från panelen. Det är bara man har kryssat i denna ruta som dialogen Ändra värde innehåller någon knapp för OK.
Anpassa bredd och höjd Anpassar storleken på objeket till aktuellt format och vald teckenstorlek. Vid formatet som text måste dock bredden alltid justeras manuellt.
Password field Replaces the variable value with '****' when displayed. Feature can be used for creating login screens.
Object id (out) The object id to be used when accessing this object from other objects. The output data is the displayed value for the integer and PHYS formats and is read at address 0.

The high and low bytes of the value for the integer formats can be read at address 16 and 17. ( Feature available in version 6.7.5.42 / 1.7.5.74 / 1.0.9 )
Visa i inmatningsdialog Specificera vad som ska synas i den dialog som används för att mata in ett värde.
 • Variabelbeteckning
 • Variabeltyp
 • Kommentar (Benämning)
Kommentar (Benämning) Skriv en eventuell kommentar (benämning) för den numeriska variabeln. Text som skrivs här kan visas, tillsammans med variabelbeteckning, i den dialog som används för att ändra variabeln.Inmatningsfält

Objektet inmatningsfält liknar objektet numerisk variabel och har snarlik funktion men är mer inriktat på att mata in värden.

dialog inmatningsfält HMI Droid        HMI Droid Android app visning inmatning ändring numerisk variabel modbus telefon
Egenskap Beskrivning
Variabelarea Variabelarea som det inmatade värdet ska hamna i.
 • Default - Variabel mappas på default-arean enligt valt kommunikationsprotokoll
 • I - Variabel mappas på ingångsord.
 • Datablock - Variabel mappas på datablock.
 • M - Variabel mappas på minnesord.
 • Register - Variabel mappas på register.
 • Q - Variabel mappas på utgångsord.
Address Adress till variabeln.
Datablock Nummer på det datablock som ska användas om variabelarea är Datablock.
Dubbelregister Anger att variabeln är en 32-bitars variabel istället för 16-bitars.
Format I vilket format den numeriska variabeln ska visas och hur inmatat värde ska tolkas.
 • Utan tecken
 • Med tecken
 • Hexadecimalt
 • Flyttal ( endast vid dubbelregister/dubbelord )
 • Använd PHYS
Dölj ( Ej implementerat f.n. ).
Visa i inmatningsdialog Specificera vad som ska synas i den dialog som används för att mata in ett värde.
 • Variabelbeteckning
 • Variabeltyp
 • Benämning
Benämning Skriv en eventuell kommentar för inmatningsfältet. Text som skrivs här kan visas ( tillsammans med variabelbeteckning och format ) i den dialog som används för att mata in ett värde.Bild

Objektet bild används för att visa en eller flera bilder som är mindre än hela arbetsytan. Om man vill ha en bild som fyller hela arbetsytan bör man använda funktionen bakgrundsbild istället. I båda fallen ska bilden vara i png-format och filnamnet ska anges utan sökväg och vara exakt samma som för filen map stora/små tecken. Windows gör inte skillnad på filnamnen BILD.PNG och bild.png men i Android och iOS är det namn på två olika filer.

HMI Droid Studio - Bild dialog


Slider

En Slider används för att ändra en numerisk variabel. Ändringen utförs i controllern när man släpper taget. En Slider visar värdet av variabeln i controllern dynamiskt utom just när man drar i den.

Slider Bar HMI Droid Android app phone tablet      Slider Bar HMI Droid Android app phone tablet      Slider Bar HMI Droid Android app phone tablet

I dialogen för att konfigurera en Slider anges bl.a. variabelarea och variabeladress samt önskat område.

Min och maxvärden anges fritt mellan 0 och 65535 vid unsigned och mellan -32768 och 32767 vid signed.

Max måste vara större än min.

Dödzon underlättar att hitta ett nollvärde som inte ligger i ett ändläge.

För närvarande stöds endast 16-bitars heltalsvärden men 32 bitars heltal och flyttal kommer att implementeras senare.

The example panel (page) in the screenshot above is available for download.

slider.led

Download the file and open it in HMI Droid Studio.
Modify the IP-address in the communication parameters settings to match your PLC/controller.
Use the Test run feature or transfer the file to the Android or iOS-device.
This panel (page) is 320 dp wide. On some devices the panel scaling feature therefore must be enabled to fit the workspace.


Stapelindikator

Stapelindikator används för att visa värdet av en numerisk variabel som en liggande eller stående stapel.

hmi droid studio bar indicator      hmi droid bar indicator      hmi droid ios bar indicator

I dialogen för att konfigurera en Stapelindikator anges bl.a. variabelarea och variabeladress samt önskat område.

Min och maxvärden anges fritt mellan 0 och 65535 vid unsigned och mellan -32768 och 32767 vid signed.

Max måste vara större än min.

Hex codes for colors are in reverse (BGR) order, example:

FF0000    Blue
00FF00    Green
0000FF    Red
FFFF00    Cyan
00FFFF    Yellow
FF00FF    Magenta

För närvarande stöds endast 16-bitars heltalsvärden men 32 bitars heltal och flyttal kommer att implementeras senare.


Diagram/Linjegraf

Linjegrafer kan användas för att visa ett antal numeriska värden som en kurva. Funktionen kan användas t.ex. för att visa trendkurvor. De numeriska värdena måste ligga i följd och man anger adressen till det första värdet.

HMI Droid Studio - Line Graph Example HMI Droid - Line Graph Example HMI Droid for iOS

I dialogen för att konfigurera en linjegraf anges bl.a. variabelarea och variabeladress samt önskat område.

Min och maxvärden anges fritt mellan 0 och 65535 vid unsigned och mellan -32768 och 32767 vid signed.

Max måste vara större än min.

För närvarande stöds endast 16-bitars heltalsvärden men 32 bitars heltal och flyttal kommer att implementeras senare.

Linjegrafen kan räkna fram min-, max-, medelvärde, standardavvikelse, variationskoefficient samt skillnad mellan max och min. Dessa värden kan göras åtkomliga för visning via den lokala variabelarean. Man når dessa värden genom att addera den lokala basadressen och index enligt tabell nedan.

Index      Funktion
0 Antal värden inom området.
20 Det lägsta värdet av alla värden inom området.
22 Det högsta värdet av alla värden inom området.
24 Spannet dvs det högsta värdet minus det lägsta värdet.
26 Medelvärdet av alla värden inom området.
30 Standardavvikelsen.
36 Variationskoefficient i % x 0.01 dvs 1000 motsvarar 10.00%.
999 Sista reserverade variabeladress.Checkbox

Med checkboxen är det enkelt att visa och manipulera digitala signaler.

HMI Droid checkbox dialog      HMI android checkbox telefon smartphone tablet droid surfplatta plc modbus tcp Wi-Fi Bluetooth HMI android checkbox telefon smartphone tablet droid surfplatta plc modbus tcp Wi-Fi Bluetooth

( iOS does not include native radio buttons and checkboxes. )


Radioknapp

Med radioknappen är det enkelt att visa och manipulera numeriska variabler av heltalstyp.

HMI Droid Studio Radio button example      HMI android radioknapp telefon smartphone tablet droid surfplatta plc modbus tcp Wi-Fi Bluetooth HMI ios radiobutton phone tablet tablet plc modbus tcp Wi-Fi Bluetooth

( iOS does not include native radio buttons and checkboxes. )


ST Program Block ( Implementation in progress. )

A ST ( Structured Text ) Program Block contains program code that will execute in the panel context.

The ST program block in HMI Droid V2.0 implements a subset of the IEC 61131-3 Structured Text programming language and can access variables in the controller/plc as well as the local and system variables areas in HMI Droid.

All variables referenced by the ST program code will be automatically polled from the plc/controllers in the same way as any variables used by other objects such as LEDs, numerical variables and bar indicators.

The ST Program Blocks are hidden in the HMI Droid but visible in the HMI Droid Studio.

The lightning fast compiler will be integrated in the HMI Droid Studio and the compiled HMI Droid Structured Text program is stored in the *.led files. The HMI Droid Structured Text source code is stored in files with extension .hmidst and can be edited using any text editor including Notepad.

It will also be possible to test run the ST Program Blocks in HMI Droid Studio using the test panel feature.

Arithmetic operators:

Operator name    Syntax
Additiona + b
Subtractiona - b
Unary plus+a
Unary minus-a
Multiplicationa * b
Divisiona / b
Moduloa mod b

Relational operators:

Operator name    Syntax
Equal toa = b
Not equal toa <> b
Greater thana > b
Less thana < b
Greater than or equal to    a >= b
Less than or equal toa <= b

Bitwise operators:

Operator name    Syntax
Logic notNOT a
Bitwise ora OR b
Bitwise anda AND b
Bitwise xora XOR b

Logic operators:

Operator name    Syntax
Logic notNOT a
Logic anda AND b ( a & b )
Logic ora OR b
Logic xora XOR b

Data types

The following datatypes will be supported initially.

BOOL    Boolean variable.
INT    16 bit signed variable.
DINT    32 bit signed variable.
WORD    16 bit unsigned variable.
DWORD    32 bit unsigned variable.
REAL    32 bit floating point variable.

Functions

The following functions will be included initially.

Function        Return value
abs(x)      Absolute value of x.
acos(x)      Arc cosine value of x.
asin(x)      Arc sine value of x.
atan(x)      Arc tangent value of x.
cos(x)      Cosine value of x.
exp(x)      The exponent of X, i.e. the number e to the power x.
log(x)      Logarithm base 10 of x.
ln(x)      Natural logaritm of x.
round(x)      The closest integer, which may be bigger or smaller than x.
sign(x)      Sign of x as -1, 0 or 1.
sin(x)      Sine value of x.
sqrt(x)      Square root of x.
tan(x)      Tangent for x.
toReal(x)      X with type converted to REAL.
trunc(x)      Integer part for x.


Some preliminary code examples:

Variable declarations

//
// Variables in the plcs/controllers
//
VAR_GLOBAL
    errorCode AT plc0.register.r200 : WORD;
    errorFlag AT plc0.register.r202:1 : BOOL;
END_VAR

//
// Variables in the local variable area
//
VAR_LOCAL
    start AT local.R400:4: BOOL;
END_VAR

//
// Private variables
//
VAR_PRIVATE
    temp: INT;
END_VAR

//
// Typed constants
//
CONST
    pi: REAL = 3.14159;
    the_answer: INT = 42;
END_CONST

Unconditional statements

PROGRAM Example_1

//
// Example
//
local.R100 := plc0.register.R200 + plc0.register.R201;
local.R101 := plc0.analogin.R150;

END_PROGRAM

Conditional statements

PROGRAM Example_2

//
// Example showing if-then-else-end_if
//
IF plc0.input.ix0 THEN
    local.R100 := plc0.register.R200 + plc0.register.R201
ELSE
    local.R100 := 0;
    local.R102 := 0;
END_IF

//
// Example showing if-then-endif
//
IF system.firstScan AND (local.R100 < 0 ) THEN
    local.R100 := 0;
END_IF

//
// Example of velocity calculation during linear deceleration
//
dwRemaining_distance := plc0.register.dwTargetPos - plc0.register.dwCurrentPos;
fDirection := sign( dwRemaining_distance );
plc0.register.fVelocity := fDirection * fSpeedFactor * sqrt( abs( dwRemaining_distance ) );

END_PROGRAM


Function block ( Implementation in progress. )

The following types of function blocks will be available.

 • Bitwise operations e.g. AND, OR, XOR, NOT, BITCOUNT
 • Conversion functions e.g. INT_TO_REAL, WORD_TO_REAL, ROUND, TRUNC
 • Comparsion operations e.g. EQ, NE, GT, GE, LT, LE
 • Mathematical functions e.g. ABS, SQR, SQRT, LN, EXP, LOG, 10^X, INV
 • Mathematical operations e.g. ADD, SUB, MUL, DIV, MOD
 • Shift functions e.g. ROL, ROR, ASL, ASR, SHL, SHR
 • Special functions e.g. SCALE, HI_BYTE, LO_BYTE, MIN, MAX
 • Trigonometrical functions e.g. SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATANFont

För alla objekt som visar text kan typsnitt och textstorlek väljas med dialog Teckensnitt.

HMI Droid font samples             HMI Droid font samples


Teckenuppsättning

För alla objekt som visar text kan teckenuppsättningen väljas i dialogen för tecken.

Nedan visas ett antal exempel.

Västerländsk Kyrillisk Japansk (Shift JIS) Traditionell kinesisk
HMI western character set HMI russian cyrillic character set HMI japanese Shift JIS character set HMI traditional chinese character set


PHYS (Skalning)

Funktionen PHYS kan användas för att översätta ett registervärde till en viss storhet och tillbaka för variabler och inmatningsfält. Registervärdets intervall mellan 0 och 65535 skalas till att representera ett visst intervall för t.ex. en analog in- eller utsignal.

PHYS konfigureras i en egen dialog där man anger minvärde, maxvärde, antal decimaler samt eventuellt en enhet.

Om registervärdet har tecken dvs går mellan -32768 och 32767 istället för mellan 0 och 65535 kryssar man i checkboxen för "Använd tvåkomplementsform för registervärde".

Genom att välja lämpliga värden för min, max och antal decimaler kan man även utnyttja PHYS till att hantera heltalsvärden som tiondelar eller hundradelar.

HMI Droid Studio - PHYS dialog      hmi android fixed point      hmi ios fixed point


The example panel in the screenshots above is available for download.

fixed.led

Min Max Decimaler Tvåkompl. Registervärde Skalat värde
0 6553 1 Nej 0 .. 65535 0 .. 6553.5
0 655 2 Nej 0 .. 65535 0 .. 655.35
-3277 3277 1 Ja -32768 .. 32767 -3276.8 .. 3276.7
-328 328 2 Ja -32768 .. 32767 -327.68 .. 327.67


PHYS Example 1

A temperature sensor with a range of -30 to +70 °C is connected to an analog input on a RievTech/xLogic PLC. The analog input on this PLC uses a range of 0 to 1000 units. The values for Max and Min in the PHYS setup dialog box corresponds to a range of 0 to 65535 so the Max value has to be calculated using the formula below.

PHYS


PHYS Example 2

An ultrasonic sensor is used for measuring the water level from the top of a tank. The value from the sensor is in the range 0 to 4095 and a high value corresponds to a low water level. By entering a value for Max that is less than the value for Min, the scaled value will be "reversed". To calculate the Max value, extrapolation to a raw value of 65535 is required.

PHYS


Adressformat

Kommandot adressformat i formatmenyn används för att välja hur bitadresser för booleska variabler ska visas i de dialoger som används för att konfiguera lysdioder och knappar.

Alternativ     Variabelarea     Hur bitadress visas
COMLIOktalt mellan 0 och 37777.
ModbusDefault eller RegisterSom registeradress:bitnummer med bitnummer mellan 0 och 15. Registeradress anges decimalt utan något 'R' före. Den högsta bitars adress som kan användas är för närvarande R4095:14, men det kommer att utökas till R65535:15 i framtiden.
ModbusI eller QDecimalt mellan 0 och 65535.
RREXDecimalt mellan 0 och 255.
Siemens    Som bytenummer:bitnummer med bitnummer mellan 0 och 7.


Variabelareorna I och Q är tillgängliga om man valt Modbus/TCP class 1 eller Modbus RTU class 1.

Tabell över principen för bit adresser

COMLI (oktalt)        Modbus (Rnn:n)        RREX (dec)        Siemens (DBnn.DBXnn.b)
00:000.0
10:110.1
20:220.2
30:330.3
40:440.4
50:550.5
60:660.6
70:770.7
100:881.0
110:991.1
120:10101.2
130:11111.3
140:12121.4
150:13131.5
160:14141.6
170:15151.7
201:0162.0
211:1172.1
221:2182.2
231:3192.3


Kommunikationsparametrar

För att underlätta användningen av HMI Droid med olika styrsystem, kan man ange kommunikationsparametrarna för anslutning och controller per panel. De parametrar som man anger per panel kommer att överrida de inställningar som görs i HMI Droid.

Vid byte av panel kommer ny uppkoppling att göras automatiskt om t.ex. typ av länk, IP-adress eller portnummer skiljer sej åt från aktuell uppkoppling.

HMI Droid Studio - Communication parameters for the panel (page)


Testa panel

I HMI Droid Studio finns det en funktion för att testa paneler utan att först överföra panelerna (sidorna) till en Android eller iOS-enhet.

För närvarande stöder denna funktion endast Modbus/TCP och Modbus RTU över TCP/IP. De andra protokollen och olika anslutningar som Bluetooth och UDP/IP kommer att implementeras senare.

Uppdatering: Testa panel-funktionen i HMI Droid Studio V6.7.5.45 (engelsk Beta-version) stöder nu protokollet Siemens S7 ISO-on-TCP!!

För Modbus/TCP är de nödvändiga kommunikationsparametrarna Länk som ska vara inställd på WiFi, IP-adress (eller värdnamn/host name), Port, Protokoll, Slav id och pollintervall.

Kommandot "Testa panel" i menyn Alternativ används för att starta och avbryta provkörningen.

De flesta av funktionerna i HMI Droid, inklusive systemregister, fungerar på exakt samma sätt som på en Android eller iOS-enhet men navigering mellan olika paneler stöds inte och "Ändra värde" funktionen för numeriska variabler stöder inte alla format.

HMI Droid Studio         HMI Droid


HMI Droid Studio         HMI Droid


HMI Droid Studio         HMI DroidKommunikationsprotokoll

För närvarande är följande kommunikationsprotokoll tillgängliga i Android-version av HMI Droid.
Modbus och Modbus/TCP är registrerade varumärken som tillhör Schneider Automation Inc.


COMLI

Detta protokoll kan köras över antingen TCP/IP på Wi-Fi eller via Bluetooth.

De meddelande som är implementrerade är 0, 1, 2, 3 och 4 vilket betyder att man kommer åt register mellan 0 och 3071 ( decimalt ) samt flaggor mellan 0 och 37777 ( oktalt ).

Med COMLI kan man skriva enskilda bitar utan att påverka andra flaggor i samma byte eller word.

En controller som använder COMLI har normalt "big-endian" byteordning vilket betyder att vid "dubbelregister" så lagras högordet först.


Modbus/TCP

Detta protokoll kan köras över TCP/IP eller UDP och använder normalt port 502 i PLC:/controllern.

Drivrutinen för Modbus/TCP uppfyller Class 0 och använder funktion 3 och 16 i Modbus-specifikationen. Maximalt 64.512 Holding register kan adresseras. Det första registret har alltid adress 0 även om beteckningen för det första registret i controllern/PLC:n är 40000 eller 40001.

Logiska variabler ( = minnen/flaggor ) kan mappas på bitar i holding registren genom att man skriver Rnn:b där b är bitnumret mellan 0 och 15. Bit 0 är den minst signifikanta biten i registret och har vikten 20 som är 1. Bit 15 är den mest signifikanta biten i registret och har vikten 215 som är 32768.

Med detta protokoll skriver man alltid minst två byte i taget. Detta innebär att controllern inte bör påverka bitar i ord som innehåller bitar som HMI Droid kommer att skriva. Man bör heller inte påverka bitar i samma ord som HMI Droid skriver från något annat system ungefär samtidigt.

En controller som använder Modbus har normalt "big-endian" byteordning vilket betyder att vid "dubbelregister" så lagras högordet först.

Från och med version 1.6 går att välja om hög- eller lågordet lagras i det första registret.

Typiska kommunikationsinställningar för Modbus/TCP

ParameterVärde
LänkWiFi
IP-adressxxx.xxx.xxx.xxx
Port502 (Område = 1..65535)
MAC-addressN/A
Använd SPPN/A
ProtokollModbus/TCP eller Modbus/TCP class 1
Slav Id1 (Område = 1..247)
Default DBN/A
Enable life bitOptional
Address för life bitOptional
32-bit registerFör EASY xLogic PLC.
Word SwapOptional
Poll intervallOptional


Modbus/TCP class 1

Samma grundfunktion som Modbus/TCP men digitala signaler för lysdioder och knappar kan knytas till in- och utgångar istället för bara till bitar i holding register genom att man väljer variabelarea I för ingångar och variabelarea Q för utgångar.

Följande funktioner i Modbus-specifikationen används för in- och utgångar i variabelara I, AI och Q.

Läsa digitala ingångar: Funktion 2 ( "Read Input Status" )
Läsa analoga ingångar: Funktion 4 ( "Read Input Registers" )
Läsa utgångar: Funktion 1 ( "Read Coil Status" )
Skriva utgångar: Funktion 5 ( "Force Single Coil" )


Modbus RTU class 1

Som Modbus/TCP men för controller med serieport. Kan köras över ethernet mot portserver eller över Bluetooth.

Kortare header än Modbus/TCP och CRC16 checksumma.


SattBus COMLI

"Inkapslad" COMLI över SattBus på Ethernet enligt "SattBus Message Specification 2.0".

Länk måste väljas till "Ethernet UPD" och portnummer ska normalt väljas till 2999.


Siemens Fetch/Write

Detta protokoll kan köras över TCP/IP och använder två portar i controllern. En port för "Fetch passive" och en port för "Write passive". För Siemens CP 343-1 används normalt portnummer mellan 1025 och 65535. Det portnummer man anger under inställningar kommer att användas för Fetch och portnumret + 1 kommer att användas för Write.

I Step 7 används byte-adressering av variabler. 16-bitars minnesord som ligger i följd heter t.ex. MW0, MW2, MW4 etc eller DBnn.DBW0, DBnn.DBW2, DBnn.DBW4 etc.

Drivrutinen för Siemens Fetch/Write kan adressera byte 0 till 127 för ingångar, utgångar och minne. Om man använder datablock kan man adressera ord 0 till 2047 i datablocket vilket motsvarar byte 0 och 1 till byte 4094 och 4095. Datablock mellan 1 och 255 kan användas.

Med detta protokoll skriver man alltid hela byte i taget och i datablock alltid två byte. Detta innebär att controllern inte får skriva bitar i byte, eller ord för datablock, som innehåller bitar som HMI Droid kommer att skriva.

En controller som använder Siemens Fetch/Write har normalt "big-endian" byteordning vilket betyder att vid dubbelord så lagras högordet först.
Siemens Step 7 VAT variable table      hmi android siemens step 7

Siemens S7 Communication (ISO on TCP)

I stort sett samma funktioner som Siemens Fetch/Write-protokollet.

Detta protokoll använder en TCP/IP-anslutning. Port ska normalt vara inställd på 102.

HMI Droid kommer att ansluta som en OP. Kontrollera att hårdvarukonfigurationen för Siemens S7 PLC har tillräckligt med anslutningsresurser för OP.

I version V1.7.2 av HMI Droid, kan andra värden för Rack och Slot användas för anslutning av HMI Droid till Siemens S7-1200, S7-1500 LOGO!.

För närvarande kan bara de första 255 datablocken användas men intervallet kommer att utökas.

Adressområdet för ingångar, utgångar och minne är begränsat till de första 128/128/256 byten men kommer att utökas i nästa version av HMI Droid

Detta protokoll har testats med följande controllers/PLC:
 • CPU 314 + CP 343-1
 • CPU 315 PN/DP
 • CPU 317F-2 DP + CP 343-1
 • CPU 1212C
 • CPU 1214C
 • CPU 1215C
 • CPU 1510
 • LOGO! 0BA8
Vid användning av detta protokoll kommer det senare också att vara möjligt att genomföra några speciella åtgärder som att stoppa och starta PLC:n från HMI Droid!

HMI android siemens s7 communication

Protokoll och anslutningar

Bluetooth         WiFi (TCP/IP)         Ethernet UDP
 
COMLI BT-adapter         Port server         Portserver
 
Modbus/TCP Nej Ja Möjlig
 
Modbus RTU BT-adapter Portserver Möjlig
 
RREX BT-adapter Portserver Portserver
 
SattBus COMLI Nej Nej Ja
 
Siemens Fetch/Write         Nej Ja Nej
 
Siemens S7
Communication
(ISO on TCP)
Nej Ja NejVariabelareor

HMI Droid hanterar logiska och numeriska variabler. I olika controllers lagras variablerna normalt i vissa specifika areor. Dessa areor benämns och hanteras lite olika beroende på vilket kommunikationsprotokoll som används. Det finns därför en "mappning" av hur de variabler som används i de olika objekt som ingår i en panel ska refereras till i controllern.

Explicit mappning sker genom att man väljer variabelarea och eventuellt också anger nummer för datablock.

Om man inte explicit väljer en variabelarea kommer implicit mappning att ske genom att defaultarean väljs för variabeltypen och det aktuella kommunikationsprotokollet.

Tabellen visar hur default-mappning sker och vilka mappningar som går att göra för närvarande.

Protokoll Variabeltyp Datablock Ingångar (I) Minnen (M) Utgångar (Q) Register Analoga ingångar (AI)
COMLI Logisk Default Ja
Numerisk Ja Default
Modbus/TCP Logisk Default
Numerisk Default
Modbus/TCP class 1 Logisk Ja Ja Default Ja
Numerisk Default Ja
Modbus RTU class 1 Logisk Ja Ja Default Ja
Numerisk Default Ja
RREX Logisk Default
Numerisk
Siemens Fetch/Write     Logisk Default Ja Ja Ja
Numerisk Default Ja Ja Ja
Siemens S7 (ISO on TCP)     Logisk Default Ja Ja Ja
Numerisk Default Ja Ja Ja


Förutom de alternativ för variabelarea som visas i tabellen ovan så kan man också välja System, Local, Const och Objects.

Valet System kan användas för att explicit ange att det är systemvariabler som avses.

Valet Local innebär att det är lokala variabler i appen som kommer att användas. Detta kan t.ex. utnyttjas för linjegrafens statistikfunktioner eller i test- och demosyfte. När möjlighet att skriva kod av typ PLC-program som exekveras i appen och/eller i panelerna införs kommer de lokala variablerna också att kunna användas till detta.

Variabelarean Const gör det möjligt att ange ett konstant värde som kan användas för speciella ändamål.

Variabelarean Objects gör det möjligt att komma åt data i andra objekt.


Modbus datatyper

För att nå en specifik Modbus datatyp, måste man välja rätt variabelarea.

Variabalarea Modbus datatyp        Access
Register / Default        Holding Register Read/Write
I Discrete Input Read only
Q Coil Read/Write
AI Input Register Read only


Modbus word-ordning

Modbus-specifikationen anger inte anger word-ordning för 32-bitarsvariabler. I HMI Droid och "normal" word-ordning lagras de 16 mest signifikanta bitarna i registret med den lägre adressen.

When using 32-bits integer or IEEE 754 single precision floats, the word order have to be reversed for some PLC:s in the Communication parameters or in the settings in the Android or iOS device.

Modbus word-ordning


Kontrollord med life bit

Kontrollordet fungerar på liknande sätt som coordination area i Siemens operatörspaneler. Kontrollordets life bit bör övervakas av controllern om man ska använda operatörspanelen för manuellkörning av någon maskinrörelse. På så vis kan controllen stoppa maskinrörelsen om förbindelsen mellan operatörspanel och controller upphör.

b0 är startup bit som går från 0 till 1 då panelen ansluts till controllern.

b1 är operation mode.

b2 är life bit som togglar med c:a 0.5 Hz.


Systemregister

Det finns ett antal systemregister som kan läsas av för diagnostik av länk och protokoll. Systemregistren kan visas på liknande sätt som man visar en variabel som finns i controllern. Detta innebär att man kan skräddarsy sin egen diagnostik och anpassa den efter de behov man har. Vissa systemregister är skrivbara och man kan använda knapphändelser för att påverka dem.

Systemregister för länk.

Adress    Funktion
65280Länkstatus. 0 = nerkopplad, 1 = uppkopplad.
65281Senaste felkod.
65282Tid i sekunder som länken har varit uppe.
65285Antal nedkopplingar.

Systemregister för protokoll.

Adress    Funktion
64512Protokollstatus. 0 = nerkopplad, 1 = uppkopplad.
64513Kod för valt protokoll.
64514Enable för life bit. Kan skrivas.
64516Minimun pollintervall i ms. Kan skrivas.
64517Current Modbus Slave Id ( Read-Only ).
64518Requested Modbus Slave Id ( Read/Write ).
64519Modbus max block size. Read-Only.
64520Siemens S7 (ISO-on-TCP) error code.
64521Siemens S7 (ISO-on-TCP) rack.
64522Siemens S7 (ISO-on-TCP) slot.

Systemregister för protokoll. ( Pollning ).

Adress    Funktion
64528Antal pollningar. Kan skrivas.
64529Pollningar per sekund.
64530Pollade databyte per sekund.
64531Tid för pollcykel i ms.
64532Antal omsändningar. Kan skrivas.
64533Antal kommunikationsareor.
64534Aktuell kommunikationsarea.
64535Max tid för pollcykel i ms. Kan skrivas.
64536Felkod vid pollning. Kan skrivas.
64537Last sent Modbus FC during polling. May be written.( Available in version 1.7.2 )

Systemregister för protokoll. ( Överföring ).

Adress    Funktion
64544Antal överföringar. Kan skrivas.
64545Tid för överföring i ms.
64546Max tid för överföring i ms. Kan skrivas.
64552Felkod vid överföring. Kan skrivas.
64553Last sent Modbus FC for transfer. May be written.( Available in version 1.7.2 )

HMI Droid Modbus System registers example HMI Droid Modbus System registers example      Odrid HMI System Registers

The example panel in the screenshots above is available for download.

172 mb tcp.led

Download the file and open it in HMI Droid Studio.
Modify the IP-address in the communication parameters settings to match your PLC/controller.
Use the Test run feature or transfer the file to the Android or iOS-device.
This panel (page) is 320 dp wide. On some devices the panel scaling feature therefore must be enabled to fit the workspace.


Systemflaggor

Det finns ett antal logiska variabler (flaggor) i systemvariabelarean som kan användas för att visa om kommunikationen fungerar.

Address    Function
65280Sann när anslutningen till controllern eller PLC:n upprättats. (Systemregister 65280 = 1)
64512Sann när kommunikationsprotokollet är i drift. (Systemregister 64512 = 1)

hmi droid studio system flags hmi droid system flags hmi droid system flags

The example panel in the screenshots above is available for download.

system flags.led

Download the file and open it in HMI Droid Studio.
Modify the IP-address in the communication parameters settings to match your PLC/controller.
Use the Test run feature or transfer the file to the Android or iOS-device.
This panel (page) is 320 dp wide. On some devices the panel scaling feature therefore must be enabled to fit the workspace.


Adressering av variabler i xLogics PLC:er

Tabell som visar principen för hur man ska välja variabelarea och ange adress för att komma åt logiska variabler i xLogics PLC:er med HMI Droid.

Variabelbeteckning i PLC        Variabelarea        Adress
I 1I0
I 2I1
I 3I2
I 4I3
etc
Q 1Q0
Q 2Q1
Q 3Q2
Q 4Q3
etc
B 1Q256
B 2Q257
B 3Q258
B 4Q259
etc
F 1Q1536
F 2Q1537
F 3Q1538
F 4Q1539
etcAddressing variables in Koyo Click PLC's

Use the Modbus/TCP class 1 selection for protocol.

Bit-variables (X/Y/C/CT/SC)

Address in PLC         Data Type         Modbus 984        
address
Variable area         Variable address        
X1 BIT 100001 I 0
X2 BIT 100002 I 1
X3 BIT 100003 I 2
etc
 
Y1 BIT 8193 Q 8192
Y2 BIT 8194 Q 8193
Y3 BIT 8195 Q 8194
etc
 
C1 BIT 16385 Q 16384
C2 BIT 16386 Q 16385
C3 BIT 16387 Q 16386
etc
 
T1 BIT 145057 I 45056
T2 BIT 145058 I 45057
T3 BIT 145059 I 45058
etc
 
CT1 BIT 149153 I 49152
CT1 BIT 149154 I 49153
CT1 BIT 149155 I 49154
etc
 
SC1 BIT 161441 I 61440
SC2 BIT 161442 I 61441
SC3 BIT 161443 I 61442

Numeric variables (DS/DD/DH/DF)

Address in PLC         Data Type         Modbus 984        
address
Variable area         Variable address        
DS1 INT 400001 Register/Default 0
DS1 INT 400002 Register/Default 1
DS1 INT 400003 Register/Default 2
etc
 
DD1 INT2 416385 Register/Default 16384
DD1 INT2 416387 Register/Default 16386
DD1 INT2 416389 Register/Default 16388
etc
 
DH1 HEX 424577 Register/Default 24576
DH2 HEX 424578 Register/Default 24577
DH3 HEX 424579 Register/Default 24578
etc
 
DF1 FLOAT 428673 Register/Default 28672
DF2 FLOAT 428675 Register/Default 28674
DF3 FLOAT 428677 Register/Default 28676

Words consisting of bit-variables (XD/YD/TD/CTD/SD)

Address in PLC         Data Type         Modbus 984        
address
Variable area         Variable address        
XD1 HEX 357345 AI 57344
XD2 HEX 357347 AI 57346
XD3 HEX 357349 AI 57348
etc
 
YD1 HEX 457857 Register/Default 57856
YD2 HEX 457859 Register/Default 57858
YD3 HEX 457861 Register/Default 57860
etc
 
TD1 INT 445057 Register/Default 45056
TD2 INT 445059 Register/Default 45058
TD3 INT 445061 Register/Default 45060
etc
 
CTD1 INT2 449153 Register/Default 49152
CTD2 INT2 449155 Register/Default 49154
CTD3 INT2 449157 Register/Default 49153
etc
 
SD1 INT 361441 AI 61440
SD2 INT 361442 AI 61441
SD3 INT 361443 AI 61442
etc
 

IDEA-Teknik
Långelanda-Stala 764
SE-472 93 SVANESUND
SWEDEN
                  Telefonnummer

                  e-mail
e-mail adressTillbaka till början