HMI Droid manual in english    HMI Droid manual på svenska    HMI Droid manuale in italiano   
Get it on Google Play           Available at Amazon           Download on the App Store

Historia

HMI Droid är en vidareutveckling av LEDpanel, ett HMI-program för Windows och bl.a. används inom fordonsindustrin.

Utvecklingen av LEDpanel inleddes i början av 1995 och de flesta av de system som installerats är fortfarande i drift.

LEDpanel använde en serieport på datorn för att kommunicera med en eller flera PLC via protokollet COMLI.

     Namnet LEDpanel syftade på att programmet var tänkt som en ersättare till de graverade lysdiodstavlor som på den tiden ofta användes för att visa status för digitala signaler i olika utrustningar.

Den senaste nyinstallationen av LEDpanel skedde år 2011 då en operatörspanel av typ SattScope H byttes ut mot en PC med LEDpanel.

Timeline for HMI DroidIDEA-Teknik
Långelanda-Stala 764
SE-472 93 SVANESUND
SWEDEN
                  Telefonnummer

                  e-mail
e-mail adress

Tillbaka till början