HMI Droid FAQ in english    HMI Droid FAQ på svenska    HMI Droid FAQ in italiano   
Get it on Google Play           Available at Amazon           Download on the App Store

OBS: För närvarande släpar uppdatering av de svenska sidorna efter. Vänligen använd den engelska sidan för mer aktuell information.

Vanliga frågor med svar (FAQ)


Kan inte hitta svaret på din fråga? Vänligen, skicka ett email till support@idea-teknik.com och vi kommer att ge dig ett svar snabbt!


Allmänna frågor

Is the development tool HMI Droid Studio really free?

Yes, this software is absolutely free to use.


Is it possible to use a domain name instead of an IP-address in the communication settings?

Yes, many customers use HMI Droid with e.g. DynDNS services.


Is there a "Hello World" example?

Yes, you can download this file: hello world.led

HMI Droid - hello world


Kan jag använda HMI  Droid till min Arduino?

Ja, kan du inkludera ett Modbus-server bibliotek i din sketch.

HMI Droid has been tested with the following configurations:

Kan man köpa HMI Droid direkt från IDEA-Teknik?

Nej, HMI Droid kan bara laddas ner från Google Play, Amazon eller App Store.


Kan jag köra HMI Droid på en PC?

Ja, du kan använda Android-x86 eller en Android-emulator som t.ex. BlueStacks 2 eller AMIDuOS.

Installing Android-x86 in a virtual machine using e.g. Oracle Virtual Box is a fairly simple task and it can be used with both Windows and Linux PCs.

HMI Droid on Android-x86           BlueStacks           AMIDuOS


Är det möjligt att växla HMI Droid på Android-enhet till fullskärm?

Ja, funktionen finns från V1.6.2 och aktiveras under inställningar för visning.

HMI Droid in full screen mode

(Stöd för fullskärmsläge är för närvarande inte tillgängligt i iOS version av HMI Droid.)


Hur uppdaterar jag HMI Droid

Uppdatering utförs normalt automatiskt om den inte har inaktiverats manuellt eller om internet-anslutning saknas.


När kommer HMI Droid för iPhone/iPad?

iOS-versionen av HMI Droid är tillgänglig på App Store som Odrid HMI.

Denna version stöder endast protokollen Modbus/TCP, Modbus RTU och Siemens S7 ISO-on-TCP och anslutningstypen WiFi (TCP/IP).


Hur gör jag om jag behöver en specialfunktion eller anpassning?

Ta kontakt med oss, vi försöker successivt lägga in de funktioner som efterfrågas.

Exempel på funktioner som har implementerats på begäran eller efter förslag från användare:


Kan jag använda HMI Droid på andra enheter än mobiltelefoner och surfplattor?

Ja, man kan t.ex. använda en mediaspelare, en PC med Android-x86, en panel PC eller en Raspberry Pi med Android.

It's also possible to run HMI Droid on Chromebook.


Hur lång tid tar det att få hjälp?

Vi svarar normalt på mail inom 12 timmar.


Finns det någon demo-version av HMI Droid?

Nej, det finns f.n. ingen demo. Utveckling av versioner för Windows, Linux och JRE™ samt implementering av nya funktioner har högre prioritet. De flesta av funktionerna i HMI Droid kan också testas med kommandot Testa panel i HMI Droid Studio.Installation

Om jag vill installera min HMI i flera mobiler, måste jag köpa annan licens?

Licensen är per användare och det bör vara möjligt att använda ditt Google-konto för att installera appen på flera enheter.


Varför går det inte att installera HMI Droid på min Android-telefon?

Telefonen måste ha Android version 3.2 eller senare för att kunna installera HMI Droid.


Varför blir det ett felmeddelande "/storage/sdcard0/Android/data/se.ideautomation.hmidroid/files/start.led: open failed: ENOENT (No such file or directory)" när man startar appen efter att man installerat den?

Detta felmeddelande visas när det inte finns någon panel "start.led" i appens arbetskatalogen. Använd PC-programmet HMI Droid Studio att skapa panelen start.led och lagra den på datorn. Överför sedan filen till /Android/data/se.ideautomation.hmidroid/files/ i Android enheten med hjälp av lämplig metod. (Dropbox, USB-kabel, e-postbilaga etc)Bygga paneler (sidor)

Is it possible to use LEDs and bitadressing with register number greater than 4095?

The bitaddresses are currently 16-bits wide and the highest address is thus R4095:14. From version 1.7.5.75 (Android) and 1.0.10 (iOS) there is a workaround. The LEDs can read boolean data from a Numeric Variable object that shows the register. (The address range for bits will be extended to R65535:15 in a future version of HMI Droid.)

HMI Droid - bit address 64k reg

The sample panel is available for download.

bit address 64k reg.led


Is there an example for using the 'As Text' format?

Yes, please download these two files:

as text.led
wk_days.txt

HMI Droid - Text list example


Is it possible to display the high and low bytes of a 16-bit word?

In version 1.7.5.74 (Android) and 1.0.9 (iOS) you can extract the individual bytes from a Numeric variable object by using the Objects variable area.

HMI Droid - byte access

The sample panel is available for download.

byte access.led


How is the "Control word with life bit" addressed on a Siemens S7 PLC?

The address is an octal bitaddress and can be calculated by multiplying the (even) byte address in the PLC with 8 and then converting the result to octal.

Word-address in S7 Bit-address in HMI Droid
DBnn.DBW0 0
DBnn.DBW2 20
DBnn.DBW4 40
DBnn.DBW6 60
DBnn.DBW8 100
DBnn.DBW10 120

Use the 'Default DB' for the datablock number.


How do I enter the bit address for a boolean variable?

Bit addresses for boolean variables are decimal by default. To enter the address in e.g. Modbus format (word:bit) or Siemens S7 format (byte.bit) you need to choose the correct address format.


How do I transfer the panel-file from the PC to my Android-device?

There are several ways to do this.

1. By connecting the Android-device to the PC with an USB cable and using the file explorer in the PC. The USB connection in the Android-device should normally be set to File transfers (MTP).

2. By copying the file from the PC to an USB memory stick and then to the Android-device. An USB-adapter might be required and a file explorer is needed in the Android-device.

3. By sending the file as an email attachment, downloading the file and then using a file explorer or the Import command in HMI Droid.

4. By exporting the file from Dropbox to the /Android/data/se.ideautomation.hmidroid/files folder.

Choose a method that is suitable for your Android-device.

NOTE: On some devices and when using app versions before V 1.7.5.78, the Import command can cause an ANR (App Not Responding) error.


Hur läser jag Modbus-ingångsregister 300001?

Välj variabelarea AI (analoga ingångar) och använd adress 0.
Alla adresser i HMI Droid är nollbaserade dvs första variabeln av varje datatyp har adress 0.


Varför ansluter inte Testa panel-funktionen i HMI Droid Studio till min Siemens S7 PLC?

Endast Modbus/TCP och Modbus RTU-protokollen stöds för närvarande i Testa panel-funktionen i utvecklingsverktyget HMI Droid Studio. De andra protokollen, t.ex. Siemens S7 ISO-on-TCP och anslutningstyperna UDP och Bluetooth kommer att finnas tillgänglig senare.

Uppdatering: Testa panel-funktionen i HMI Droid Studio V6.7.5.45 (engelsk Beta-version) stöder nu protokollet Siemens S7 ISO-on-TCP!!


När jag försöker ändra en variabel i Testa panel-läget, får jag ett "Not implemented!!"-felmeddelande. Varför?

Testa panel-läget har närvarande inte stöd för alla funktioner i HMI Droid. Använd Numerisk variabel stället för Inmatningsfältet och kryssa för "Tillåt ändring av värde"-checkboxen i dialogen. Format som finns tillgängliga är 16 bitar signerade och osignerade heltal.


Stöds Bluetooth i Testa panel-läget i HMI Droid Studio?

Nej, Testa panel-läget stödjer för närvarande endast Modbus/TCP och Modbus RTU över TCP/IP men fler protokoll och anslutningstyper kommer att implementeras senare.


Hur många objekt kan infogas i en panel?

Antal objekt i en panel kan vara upp till 65 535.


Jag har skapat en panel men när jag kopierar panelen till HMI Droid så syns den inte. Det blir bara grått. Varför?

Om panelen är redigerad med en nyare version av HMI Droid Studio än själva appen så kommer panelen inte att visas. Du måste uppdatera HMI Droid till senaste versionen. (*.led filerna är bakåtkompatibla, det alltid möjligt att öppna en gammal fil i en nyare HMI Droid Studio eller HMI Droid men inte tvärtom.)


Kan man ha olika orienteringar på panelerna?

Nej, panelen start bestämmer orienteringen till portrait eller landscape och övriga paneler måste f.n. följa denna. Möjlighet att växla orientering kommer att införas längre fram.


Finns det någon storlek på arbetsyta som passar de flesta telefoner?

Många telefoner har en bredd på skärmen på 320 eller 360 dp. Man kan använda 320 dp i bredd för sina paneler och aktivera funktionen centrera panelen på arbetsytan som finns under inställningar. Med den automatiska skalningen introducerad i version 1.0.0.30 kan man köra panelerna även på enheter med "fel" storlek på arbetsytan.


Varför visas inte mina bilder?

Bilderna måste vara i png-format men fler format kommer att läggas till.
Bildfilerna måste föras över till rätt mapp i telefonen/surfplattan antingen genom att manuellt kopiera filerna med någon filhanterare eller genom att använda funktionen importera bild i appen.
Filnamnet får inte innehålla någon sökväg och det måste vara rätt map små/stora tecken.


Jag har ett register som innehåller en temperatur i grader x 0.1 dvs värdet 235 betyder 23.5 grader. Kan man få HMI Droid att visa ett decimaltecken före den sista siffran?

Det går att åstadkomma denna funktion genom att välja formatet PHYS och ange hur variabeln ska skalas. Se tabell nedanför dialogen på denna sida om PHYS i manualen. Det får även att få med enheten t.ex. °C om man så önskar.Kommunikation

HMI Droid connects but there is no communication and I get an error message when I try to change the value of a numeric variable in my controller using a Push button.

The panel (page) must contain at least one object that diplays the value of a variable in the controller to start any communication.


I can read some variables but the communication stops working if I add more variables of the same type.

The polling mechanism in HMI Droid contains a "lookahead optimizer" that will read large blocks of data if adjacent variables are used in the panel (page). This normally works fine with most PLC:s but in some cases it can cause problems e.g. if there is a limit in the Modbus slave for the max block size or if the Modbus variable map contains addresses that can not be read. Try to reduce the setting for "Modbus max block size (Reg)", the default value is 55. Please contact us for further advice.


My Modbus/TCP communication is not stable, it's switched on and off all the time

Make sure the setting for Timeout (Response Timeout in ms) is not too low. The default value is 3000 and normally you should not use a value lower than 3000. The setting can be increased if you are using slow Modbus devices or slow internet connections.

Om du skapar en egen Modbus-server t.ex. med hjälp av en ESP8266, måste du hålla TCP-anslutningen öppen tills den stängas av HMI Droid och inte stänga anslutningen så snart ett Modbus svarsmeddelande skickats. Kontakta oss gärna för råd.


Kan man minska hastigheten på kommunikationen?

Från och med version 1.6 av HMI Droid så går det att ställa in minsta tid mellan två pollningar för att spara batteri eller datatrafik. Detta kan göras i inställningarna för controller i HMI Droid eller i kommunikationsparametrarna i panelen. Minsta tid anges i ms och kan även ändras med t.ex. en Slider i panelen kopplat till systemregister R64516.


Varför kopplar inte HMI Droid upp via mobilt internet?

Det finns ett antal inställningar som är viktiga för att det ska koppla upp. Dels måste man alltid ha valt rätt länk. Vid mobilt internet ska man normalt välja Wi-Fi, som egentligen betyder tcp/ip över ethernet. (Undantaget är vid SattBus då man ska välja Ethernet UDP.) Vidare ska man välja adress och port. Dessa tre parameterar måste vara rätt för att någon uppkoppling ska kunna ske. Använd kommandot Diagnostik/Kommunikation i menyn som visar en dialog där man kan se de viktigaste inställningarna.


Varför kopplar inte HMI Droid upp via Bluetooth trots att jag parat ihop enheterna och skrivit in MAC-adressen?

MAC-adressen måste skrivas in med versaler och får inte innehålla något avslutande Enter eller några blanktecken. Bytes ska avgränsas med ett kolon. Exempel: 00:16:51:B7:27:5C
Om man angivit MAC-addresen i panelens kommunikationsinställningar kommer detta att överrida den adress man skrivit in under inställningar i HMI Droid.
I de flesta fall måste SPP (Serial Port Profile) alternativet väljas.


Kan man köra HMI Droid på trådat nätverk?

Ja, välj Wi-Fi som egentligen betyder TCP/IP på ethernet oavsett om det går via Wi-Fi, 3G eller något annat.HMI Droid för iOS

Hur överför jag bildfiler till Odrid HMI, det går inte att göra via mail-klienten?

För att lägga in bilder i iOS-versionen måste man ta omvägen via "Överblick".

Tryck på bilden och håll kvar. Klicka på "Överblick" så att bilden visas i fullskärm. Tryck på bilden för att visa verktygsfältet. Tryck på "Öppna i" knappen. Bläddra i listan för att hitta Odrid HMI.

Det är också möjligt att använda Dropbox för överföring av bildfiler.

Import image in Odrid HMI


Hur överför jag en panel-fil till HMI Droid?

Använd funktionen "Öppna i HMI Droid" (eller "Kopiera till HMI Droid") i t.ex. email-klienten. Titta på den här YouTube filmen för att se hur det fungerar.

Version 1.0.17 av Odrid HMI har stöd för iTunes files sharing.XLogic PLC / Rievtech PLC

Hur kommer man åt minnesflaggor i xLogics PLC?

I xLogics PLC så är minnesflaggor placerade i variabelarean för utgångar men med andra, högre adresser. Det finns ett speciellt avsnitt i manualen som beskriver detta.


Varför kan man inte se status för digitala in- och utgångar trots att uppkoppling mot PLC verkar vara OK?

Kontrollera så att rätt protokoll, Modbus/TCP class 1, är valt. Lättast ser man detta genom att trycka på Meny och sedan välja Diagnostik.


Varför visas det ** eller konstiga värden när jag försöker läsa register i XLogics PLC?

I xlogics PLC:er är registren med adress lägre än 512 32-bitar långa och adressen blir i vissa fall fel om man läser fler än ett register i samma panel. Version 1.1 innehåller ett val mellan 32 och 16-bitars register i inställningar för controller som löser problemet.


Hur gör jag för att se status på ett funktionsblock?

Status för funktionsblock eller 'Middle coil' visas på samma sätt som utgångar. Det betyder att man ska välja variabelarea 'Q' i HMI Droid Studio. Man måste också välja protokoll "Modbus/TCP Class 1" för att kunna läsa och skriva utgångar ("coils").Siemens PLC

Is there a sample panel for my Siemens S7-300 PLC?

Yes, you can download this file: s7-300 sample.led

HMI Droid - Siemens S7-300 sample


Can I use HMI Droid with Siemens S7-1200 or S7-1500?

The Siemens S7 (ISO-on-TCP) protocol driver in V1.7.2 of HMI Droid does support the S7-1200 and S7-1500. For the 1200 both Rack and Slot must be 0. For the S7-1200, Slot should normally be set to 1. New parameters for Rack and Slot has been added in the settings for controller.

Only global DBs can be accessed.
The optimized block access must be turned off.
The access level must be “full” and the “connection mechanism” must allow GET/PUT.
Yes, it does work in version V1.7.2 or later of HMI Droid by setting Slot = 0. Please use the following setup for the LOGO!.

Logo! setup for HMI Droid


Hur kopplar jag HMI Droid till en Siemens S7 300 PLC?

Det finns olika möjligheter, du kan antingen använda en kommunikationsprocessor (CP 343-1) eller funktionsblocken FB 210/220.

Siemens application note "FETCH/WRITE service in an S7-300/400 CPU via the integrated Ethernet interface" innehåller en detaljerad beskrivning av hur man programmerar PLC:n för att använda Fetch/Write-protokollet.Modicon PLC

Hur kommer jag åt %MX-variablerna i en TSX 57 PLC?

%MX-variabler mappas på utgångar ("coils") i denna PLC. Välj Modbus/TCP class 1 och använd variabelarea "Q" för objekten i HMI Droid Studio.IDEC PLC

How do I access the M variables in an IDEC FC5A PLC?

The M variables are mapped on outputs (coils) in this PLC. Choose Modbus/TCP class 1 and use variable area "Q" for the objects in HMI Droid Studio. The first M variable uses address 1000 on Modbus.

See table on page 7 in this document.
IDEA-Teknik
Långelanda-Stala 764
SE-472 93 SVANESUND
SWEDEN
                  Telefonnummer

                  e-mail
info@idea-teknik.com

Tillbaka till början