HMI Droid manual in english    HMI Droid manual på svenska    HMI Droid manuale in italiano   
Get it on Google Play           Available at Amazon           Download on the App Store

OBS: För närvarande släpar uppdatering av de svenska sidorna efter. Vänligen använd den engelska sidan för mer aktuell information.

Färdiga paneler för t.ex. IO test av xLogic/RievTech Mini PLC EXM-12 och för Andon-system.


HMI Droid Studio för Windows

Gratis utvecklingsverktyg med provkörnings-funktion för att skapa och redigera paneler (sidor) på en Windows-PC.

OBS: På den engelska Ladda ner-sidan finns Beta-versioner med fler funktioner t.ex. Siemens S7 kommunikation i Testa panel-funktionen, animerad bildknapp och fler format för objektet numerisk variabel.

download

HMI Droid Studio on Windows PC           HMI Droid on Android device           Odrid HMI on iOS device
Gör alltid en säkerhetskopia av panelfilerna (*.led) före byte till en nyare version av utvecklingsverktyget.HMI Droid Studio V6.7.5.38 ( 2016-05-15 )

New in HMI Droid Studio version 6.7.5.38

Bugfixes for PHYS-format with Max < Min and test panel mode.

To use panels (pages) edited with version 6.7.5.38 of HMI Droid Studio, you need version 1.7.5.70 or higher of the HMI Droid (Android) or version 1.0.4 or higher of Odrid HMI (iOS).

A panel (page) edited with HMI Droid Studio version 6.7.5.38 can not be opened in HMI Droid Studio version 6.7.4.36 again.HMI Droid Studio V6.7.5.37 

New in HMI Droid Studio version 6.7.5.37

New variable area Objects for connecting different objects to each other.
The Object id property for the Numeric variabel object can be set.

To use panels (pages) edited with version 6.7.5.37 of HMI Droid Studio, you need version 1.7.5.70 or higher of the HMI Droid (Android) or version 1.0.4 or higher of Odrid HMI (iOS).

A panel (page) edited with HMI Droid Studio version 6.7.5.37 can not be opened in HMI Droid Studio version 6.7.4.36 again.HMI Droid Studio V6.7.4.36 ( 2016-04-19 )

Nytt i HMI Droid Studio version 6.7.4.36

Bildknappar.
Formatering av flyttal och hexadecimala tal.
Variabelarea för konstanter.
Lösenordsfält.
Dokumentinformation i panelfilerna.
Timestamp i panelfilerna.
Inställningar för Siemens S7 Rack och Slot i kommunikationsparameterarna.
Hyperlänkar.

Bugfix för formatet PHYS och Testa panel-funktionen.
En negativ lutning för formatet PHYS kan skapas genom att ange ett värde för Max som är mindre än värdet för Min.

Bugfix för Testa panel-funktionen och Slider med negativa variabelvärden.

Om du vill använda paneler (sidor) som har redigerats med version 6.7.4.36 av HMI Droid Studio, behöver du version 1.7.4.62 eller högre av HMI Droid (Android) eller version 1.0.3 eller senare av Odrid HMI (iOS).

En panel (sida) som har redigeras med HMI Droid Studio version 6.7.4.36 kan inte öppnas i HMI Droid Studio version 6.7.1.4 igen.HMI Droid Studio V6.7.1.4 ( 2015-12-08 )

Nytt i HMI Droid Studio version 6.7.1.4

Bugfixar. Förbättringar i Testa panel-funktionen.

Om du vill använda paneler (sidor) sparade med version 6.7.1.4 av HMI Droid Studio behöver du minst version 1.7.1.55 HMI  Droid.HMI Droid Studio V6.7.1.3 ( 2015-10-31 )

Nytt i HMI Droid Studio version 6.7.1.3

Bugfix för vertikal Stapelindikator.

(Om du vill använda paneler (sidor) sparade med version 6.7.1.3 av HMI Droid Studio behöver du minst version 1.7.1.55 HMI  Droid.)HMI Droid Studio V6.7.1.2 ( 2015-10-30 )

Nytt i HMI Droid Studio version 6.7.1.2

Bugfix för radioknappar i Testa panel funktionen.

(Om du vill använda paneler (sidor) sparade med version 6.7.1.2 av HMI Droid Studio behöver du minst version 1.7.1.55 HMI  Droid.)HMI Droid Studio V6.7.1.1 ( 2015-10-13 )

Nytt i HMI Droid Studio version 6.7.1.1

Nytt format, TIME_OF_DAY för numeriska variabler.
Protokollet Siemens S7 (ISO_on_TCP) kan väljas i kommunikationsparametrar för panelen (sidan).
Validering av det inmatade datablocket nummer i objektets dialogrutor.

(Om du vill använda paneler (sidor) sparade med version 6.7.1.1 av HMI Droid Studio behöver du minst version 1.7.1.55 HMI  Droid.)HMI Droid Studio V6.6.4.1 (2015-06-09)

Nytt i HMI Droid Studio version 6.6.4.1

LED-objekt kan visas som rektanglar av valfri storlek, t.ex. för Andon-system.
Bakgrundsfärg för paneler (sidor) kan väljas i dialogen för bakgrund.
Genom att hålla ned shift-tangenten medan du flyttar de markerade objekten med piltangenterna, kan man flytta objekt in med stora steg.

(Om du vill använda paneler sparade med version 6.6.4.1 av HMI Droid Studio du behöver minst version 1.6.4.52 av HMI Droid.)HMI Droid Studio V6.6.3.3 (2015-05-29)

Nytt i HMI Droid Studio version 6.6.3.3

Testa panel-funktion fungerar nu med protokollet Modbus RTU.

(Om du vill använda paneler sparade med version 6.6.3.3 av HMI Droid Studio du behöver minst version 1.6.3.50 av HMI Droid.)HMI Droid Studio V6.6.3.2 (2015-05-26)

Nytt i HMI Droid Studio version 6.6.3.2

Ny variabelarea (AI) för analoga ingångar t.ex. för läsning av Modbus Input register.

Testa panel-funktion för att kunna provköra paneler (sidor) utan att först behöva överföra dem till en Android-enhet. Test kommer att stängas efter 15 minuter. Dialogrutor för att ändra/ange numeriska eller strängvärden inte implementerat fullt ut ännu, men de flesta andra funktioner fungerar på samma sätt som på en riktig Android-enhet.

(Om du vill använda paneler sparade med version 6.6.3.2 av HMI Droid Studio du behöver minst version 1.6.3.50 av HMI Droid.)HMI Droid panel designer V6.6.0.1 ( 2015-02-24 )

Nytt i version 6.6.0.1

Word Swap för 32-bitars variabler i Modbus-protokollen kan anges per panel.
Poll-intervall kan anges per panel för att spara datatrafik och batteri.
(För att kunna köra paneler sparade med version 6.6.0.1 krävs minst version 1.6.0.47 av HMI Droid.)HMI Droid panel designer V6.5.0.1 ( 2015-01-13 )

Nytt i version 6.5.0.1

Nytt objekt, radioknapp för att visa och modifiera numeriska variabler.
Möjlighet att välja om en bakgrundsbild ska visas eller inte.
(För att kunna köra paneler sparade med version 6.5.0.1 krävs minst version 1.5.0.46 av HMI Droid.)HMI Droid panel designer V6.4.0.1 ( 2014-12-09 )

Nytt i version 6.4.0.1

Nytt kommunikationsprotokoll Modbus RTU klass 1.
Nytt objekt, checkbox för att visa och modifiera logiska variabler.
Möjlighet till automatisk återgång till startpanelen efter en viss tid av inaktivitet.
(För att kunna köra paneler sparade med version 6.4.0.1 krävs minst version 1.4.0.45 av HMI Droid.)Nytt i version 6.3.0.1

Nytt objekt Stapelindikator.
Nytt objekt Linjediagram.
Möjlighet att visa variabelbeteckningar för numeriska variabler och inmatningsfält utan att öppna dialogen.
(För att kunna köra paneler sparade med version 6.3.0.1 krävs minst version 1.3.0.44 av HMI Droid.)


Nytt i version 6.2.0.1

Nytt objekt Slider Bar som kan visa och ändra värde för numeriska variabler i controllern.
(För att kunna köra paneler sparade med version 6.2.0.1 krävs minst version 1.2.0.43 av HMI Droid.)


Nytt i version 6.0.0.12

Ny datatyp (format) för variabler som kan visa innehåll i Siemens Step 7 datatyp STRING när Fetch/Write-protokollet används.
Längd för strängen måste anges och överrensstämma med strängens maxlängd i controllern.
(För att kunna köra paneler sparade med version 6.0.0.12 krävs minst version 1.0.0.36 av HMI Droid.)Nytt i version 6.0.0.11

Problem med default bakgrundsfärg för animerade knappar åtgärdat.Nytt i version 6.0.0.9

Bakgrundsfärg kan väljas för animerade knappar. ( För att kunna köra paneler sparade med version 6.0.0.9 krävs minst version 1.0.0.26 av HMI Droid. ).
Markerade objekt kan flyttas med piltangenter en pixel i taget för finjustering av position.Nytt i version 6.0.0.8

Nya händelser för knappar med set och reset av flagga. ( För att kunna köra paneler sparade med version 6.0.0.8 krävs minst version 1.0.0.24 av HMI Droid. ).
Bug för 'snap' av position vid scrollad panel rättad.
Om-dialogen visar aktuell DPI för datorn.Nytt i version 6.0.0.7

Förbättrat skydd av paneler ( För att kunna köra paneler sparade med version 6.0.0.7 krävs minst version 1.0.0.22 av HMI Droid. ).Nytt i version 6.0.0.6

Förbättrad hantering av bildobjekt.Nytt i version 6.0.0.5

Funktionen 'PHYS' för variabler och inmatningsfält kan använda i tvåkomplementsform för registervärden. ( HMI Droid av version 1.0.0.16 eller senare har stöd för detta. )Nytt i version 6.0.0.4

Valt adressformat för logiska variabler visas i objektsdialoger för lysdioder och knappar.
Bug rättad map funktionen "Anpassa bredd och höjd" för variabler.Nytt i version 6.0.0.3

Parameterar för anslutning ( t.ex. IP-adress och port ) och kommunikation med controller ( t.ex. protokoll ) kan anges per panel. ( För att kunna köra paneler sparade med version 6.0.0.3 krävs minst version 1.0.0.9 av HMI Droid. )Nytt i version 6.0.0.2

Paneler kan skyddas med lösenord. ( För att kunna köra paneler sparade med version 6.0.0.2 krävs minst version 1.0.0.8 av HMI Droid. )Nytt i version 6.0.0.1

Funktionen "Anpassa bredd och höjd" kan stängas av för variabel.
Enhet för vid PHYS kan anges även för inmatningsfält.
Möjlighet att välja om variabelbeteckning, variabeltyp och benämning ska visas i inmatningsdialogerna för variabel och inmatningsfält.Färdiga paneler

Panel för IO test av WiFi PLC Easy EXM-12

iotest easy exm.led

I panelen visas status för de första digitala in och utgångarna samt diagnostik för kommunikationen.

IP-adress och portnummer måste anges på din Android- eller iOS-enhet eller anges i kommunikationsinställningarna för panelen i HMI Droid Studio.

IO test Easy EXM-12

          IO test Easy EXM-12Exempelpanel för Andon-system

andon example.led
andon example.png

Ett enkelt Andon-system för 10 stationer. Ladda ner panel (sida) och bakgrundsbild, ändra för att passa dina behov.

Andon-system

IDEA-Teknik
Långelanda-Stala 764
SE-472 93 SVANESUND
SWEDEN
                  Telefonnummer

                  e-mail
e-mail adress

Tillbaka till början