HMI Droid in english    HMI Droid på svenska    HMI Droid in italiano   
Get it on Google Play           Available at Amazon           Download on the App Store

OBS: För närvarande släpar uppdatering av de svenska sidorna efter. Vänligen använd den engelska sidan för mer aktuell information.

HMI Droid (Odrid HMI)

HMI Droid gör att du kan använda din telefon
eller surfplatta eller som en mobil operatörspanel
över mobilt internet, Wi-Fi eller Bluetooth® 2.

Versioner för Windows, Linux
och JRE™ under utveckling.

Exempel på olika användningsområden

 • Verkstads- och fordonsindustri
 • Processindustri
 • Petrokemisk industri (på ATEX klassade enheter)
 • Andon-system
 • Materialhanteringssystem och automatlager
 • Fastighetsautomation
 • Hemautomation
 • Telemetri
 • Truckdator
 • Driftsättning
 • PLC och HMI utbildning (Studentlicenser finns)
HMI android app touch SCADA smartphone phone application mobile operator panel tablet human machine interface andon HMI android app tablet touch droid SCADA

Fördelar

 • Utmärkt teknisk support.
 • Gratis uppdateringar.
 • Betala en gång! Inga köp inuti appen.
 • Industrikvalitet.
 • Lång förväntad livslängd. (Föregångaren är fortfarande i bruk efter mer än 20 år.)
 • Grafiska HMI med multi touch-funktion kan skapas på några minuter.
 • Praktiskt taget obegränsat antal paneler (sidor), objekt och variabler.1
 • Kraftfull men ändå enkel att använda.
 • Mycket lågt pris jämfört med prestanda.
 • Kräver inte några tredjepartstjänster.
 • Äkta native app som inte baseras på HTML eller OPC-teknik.
 • Kan användas på mer än 14000 olika Android-enheter.
 • Kan installeras på Chromebook.
 • iOS-version kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch.

En panel (sida) kan innehålla följande typer av objekt

 • Texter i olika storlekar.
 • Lysdioder i flera storlekar som visar status för logiska variabler med olika färger
 • Textobjekt som visar värdet av en numerisk variabel och där man även kan ändra värdet med en dialog.
 • Knappar som kan användas för att manipulera logiska och numeriska variabler eller för att navigera mellan olika paneler (sidor).
 • Bilder i png-format.
 • Sliders för att ändra värde på numeriska variabler.
 • Stapelindikator för att visa värde på numeriska variabler.
 • Diagram/grafer för att visa t.ex. trendkurvor loggade av controllern.
 • Checkboxar för att visa och ändra logiska variabler.
 • Radioknappar för att visa och ändra numeriska variabler.
     HMI Droid Slider Android app smartphone Bar Indicator HMI Droid Android app HMI android linjegraf linjediagram graf diagram HMI android checkbox

Features (nya i fet stil)

 • Enkel navigering mellan paneler (sidor) genom att använda swipe-gest eller med knappar.
 • Parametrar för kommunikation t.ex. ip-adress, protokoll etc kan anges per panel (sida).
 • Automatisk pollning av alla variabler som visas i aktuell panel (sida), inget behov av separat tag-lista.
 • Många format för numeriska variabler t.ex. 16 och 32 bitars heltal med/utan tecken, hex, ASCII, flyttal (IEEE 754), TIME_OF_DAY etc.
 • Prioriterad händelsestyrd överföring till controllern.
 • Paneler redigeras i måttenheten dp (Density independent Pixels).
 • Life bit för övervakning av HMI Droid i controllern. (Funktion liknande coordination area i Siemens S7.)
 • Automatisk skalning möjliggör användning av samma paneler (sidor) på enheter av olika storlekar.2
 • Numerisk variabel kan visas som förbestämd text för t.ex. larm, sekvenssteg etc.
 • Utförlig diagnostik över anslutning och kommunikation via systemvariabler.
 • Separata variabelareor för systemvariabler och lokala variabler.
 • Möjlighet till automatisk återgång till startpanel (startsida) efter viss tid med inaktivitet.
 • Valbar ordningsföljd på hög- och lågord för 32-bitarsvariabler i Modbus-protokollen.
 • Minsta poll-intervall kan ställas för att spara datatrafik och batteri. 
 • Stöd för grekiska, turkiska, baltiska2, centraleuropeiska, östeuropeiska, kyrilliska, japanska (Shift JIS), kinesiska (GB2312, BIG5)2 och koreanska2 teckenuppsättningar.
 • Stöd för helskärm / dölja Action Bar.2
 • Möjlighet att provköra paneler (sidor) i HMI Droid Studio.
 • LED-objekt kan visas som rektanglar och i valfri storlek, t.ex. för Andon-system.
 • Bakgrundsfärg för paneler (sidor) kan väljas.
 • Ändra Modbus Slave Id med GUI-objekt under drift
 • Bakåtkompatibel med LEDpanel map *.led-filer
 • Bildknappar
 • Konstant variabelarea
 • Lösenordsfält
 • Formattering av flyttal och hexadecimala tal
 • Tidsstämpel i panelfilerna
 • Hyperlänkar
 • Dokumentinformation i panelfilerna.
 • Koppla ihop objekt direkt med varandra.
 • Det maximala antalet Modbus-register att läsa i ett block kan ställas in.
 • The high and low bytes in a 16-bit Numeric variable object can be accessed.
     HMI android radio button phone smartphone tablet droid plc modbus tcp rtu Wi-Fi Bluetooth HMI android radio button phone smartphone tablet droid plc modbus tcp rtu Wi-Fi Bluetooth

Planerade protokoll

Protokoll i fetstil finns i den nuvarande Android-version av HMI Droid. Övriga protokoll i ungefär den ordning de kommer att implementeras.
 • COMLI 2
 • Modbus RTU
 • Modbus/TCP Class 0
 • Modbus/TCP Class 1
 • SattBus COMLI 2
 • Siemens Fetch/Write (för t.ex. Siemens Step 7 300/400) 2
 • Siemens S7 Communication (ISO on TCP)
 • MQTT
 • VBus® (för RESOL® reglercentraler till solfångare)
 • Protokoll för Mitsubishi A och Q-system
 • Modbus/TCP Class 2
 • EtherNet/IP
 • RK512

Kommande funktioner (i ungefär den ordning de kommer att implementeras)

 • Datatyper med fast decimalpunkt
 • Support for Unix time format in the numeric variable object.
 • Fler färger för Lysdioder och Lamptryckknappar.
 • Underflow and Overflow status bits for the Bar Indicator.
 • Funktionsblock för t.ex. MIN, MAX, SUM etc.
 • Dubbelriktade funktionsblock för t.ex. SCALE, SQR, LOG, SIN, INV.
 • Hierarkisk navigering mellan paneler (sidor).
 • Automatisk eller manuell lösenordsskyddad anslutning.
 • Möjlighet att programmera logiska satser mm.
 • Korsreferenslista i utvecklingsverktyget
 • Kommunikation med flera olika controllers/PLC:er i en och samma panel.
 • Notifieringar för larm och andra händelser.
 • Stöd för paneler (sidor) med både liggande och stående orientering.
 • Validering av identitet för ansluten controller.
 • Anpassade menyer.
 • Loggning av data i en lokal databas.
 • Dedikerade strängvariabel-objekt.
 • Oscilloscopsfunktion för numeriska och logiska variabler.
 • Enkla grafiska objekt.
 • Fler filformat (bmp, jpeg, gif) för bildobjekt och bakgrundsbilder.
 • Växlingsknappar och switchar.
 • Valbar karakteristisk för Slider, t.ex. linjär, logaritmisk etc.
 • Stöd för höger till vänster-skrift.
 • Skalor att användas tillsammans med stapelindikatorer och linjediagram.
 • Fler språk: Polska, Ryska och Turkiska.
 • Stöd för serieport. (t.ex. USB OTG)
 • Identifierare för variabler.
 • Utökad texthantering.
 • Wi-Fi Direct.
                                                                

Systemkrav

 • Android 3.2 / Chrome OS 53.0 / iOS 7.1 eller senare.
 • "External storage" måste vara tillgängligt.
 • Windows eller Linux med WINE för att skapa och redigera paneler (sidor).

Över Wi-Fi kan svarstider på omkring 20 ms uppnås. För mobilt internet blir svarstiden längre men den kan hamna under 100 ms.

Modbus och Modbus/TCP är registrerade varumärken som tillhör Schneider Automation Inc.

S7 och STEP 7 är registrerade varumärken som tillhör Siemens AG.

Android är ett registrerat varumärke som ägs av Google Inc.


HMI Droid Studio

Paneler skapas snabbt och enkelt med utvecklingsverktyget HMI Droid Studio som körs på Windows-PC och kan laddas ner här utan kostnad.


HMI Droid panel designer / HMI Droid Studio           HMI Droid panel designer


Att ändra en numerisk variabel

För att ändra värde på en en numerisk variabel i controllern pekar man bara på värdet vilket öppnar en dialog för inmatning. Dialogen Ändra värde kan visa variabelbeteckningen, datatypen och hur värdet ska skrivas in samt även eventuell kommentar som skrivits in för variabeln i HMI Droid Studio.

HMI android app HMI android appLEDpanel-applikation på HMI Droid

Autentisk äldre LEDpanel-applikation som visar signaler från robotar.
Knappar används för att byta bild samt att skicka startsignal.
(Panelen är egentligen gjord för att köras på PC med 800 x 600 pixels skärm, 'Super VGA', men har skalats upp och centrerats automatiskt för att passa denna enhet som har en arbetsyta på 1280 x 696 dp.)
LEDpanel ideautomation


HMI Droid för hemautomation med EASY mini PLC

Styrning av utebelysning, garageport och luftkonditionering med surfplatta / telefon och WiFi PLC av typ EASY EXM-12DC-DA-RT-WIFI från XLogic Sweden.

Förutom styrning av belysning och garageportar kan HMI Droid användas till att övervaka och styra värme, ventilation, markiser, motorvärmaruttag mm.

HMI android hemautomation surfplatta app touch HMI android hemautomation telefon app touchKommande programmeringsspråk i HMI Droid

Version 2.0 av HMI Droid kommer att innehålla kraftfulla programmeringsmöjligheter som kan användas för att förbättra HMI funktionerna eller till och med för att använda HMI Droid som ett PLC-system!

Nedan följer några preliminära exempel på hur PLC programkoden kommer att se ut.

PROGRAM HMI_Droid_example_1

//
// Adding numerical values from different PLC:s and making the result
// available in the local variable area for presentation in the panel
//
Local.R400 := PLC0.Register.R200 + PLC1.Register.R150 + PLC2.Register.R400;

END_PROGRAM


PROGRAM HMI_Droid_example_2

//
// Performing logical or between boolean variables from different PLC:s making
// the result available in the local variable area for presentation in the panel.
//
Local.R1000:0 := PLC0.M.M1200 OR PLC1.Datablock10.DBX10.0 OR PLC2.Register.R300:8;

END_PROGRAM
1. Antal variabler begränsas bara av hur många variabler som valt protokoll kan hantera, hur många paneler som ryms i enheten och hur lång tid man vill kan vänta på att panelerna ska laddas då appen startas.

2. Den här funktionen är inte tillgänglig i iOS-versionen av HMI Droid.

IDEA-Teknik
Långelanda-Stala 764
SE-472 93 SVANESUND
SWEDEN
                  Telefonnummer

                  e-mail
info@idea-teknik.com

Tillbaka till början